Tražilica (2)

Porez na nekretnine

OBRAZAC O UTVRĐIVANJU POVRŠINA OBJEKATA ZA OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Hrvatski Sabor donio Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16). Ovim Zakonom propisano je da se od 01.01.2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i spomeničku rentu, odnosno komunalna naknada i spomenička renta od 01.01.2018. godine se ukidaju i neće se više plaćati.
Temeljem članka 40. Zakona o lokalnim porezima, Grad Požega je u obavezi tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima (u daljnjem tekstu: vlasnicima) plaćanja poreza na nekretnine, temeljem koje će se vlasnicima, u 2018. godini izdavati Rješenja o porezu na nekretnine.

Kako bi se izvršila zakonska obaveza, Grad Požega oformio je dva terenska tima koji obilaze obveznike s ciljem utvrđivanja podataka za obračun poreza na nekretnine. U slučaju nemogućnosti timova da osobno utvrde i prikupe podatke vlasnicima se ostavljaju obrasci u koje se unose Zakonom propisani podatci za svaku nekretninu (kuća, garaža, gospodarske zgrade, poslovni prostori, drugi pomoćni prostori, prostori bez namjene i ostalo). Temeljem članka 59. navedenog Zakona, vlasnici su dužni dostaviti popunjene i potpisane obrasce, najkasnije do 31.10.2017. godine putem pošte na adresu:

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili
skenirano na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

navedene obrasce možete preuzeti na web stranici Grada Požege: www.pozega.hr.

Ako vlasnik ne dostavi tražene podatke, Grad Požega će biti obavezan postupiti po stavku 3. članka 59. Zakona o lokalnim porezima te na osnovi podataka kojima raspolaže utvrditi poreznu obavezu s najvišim za stanje i dob građevine.

Grad Požega zadržava pravo na provjeru podataka te ako se naknadno utvrde netočnosti, porez će se obračunati retroaktivno od dana njegovog uvođenja.

Za sva eventualna pitanja vezano za popunjavanje obrasca možete se obratiti na tel. 034/311-327, 034/311-328

 

Obrazac za prijavu stambenog prostora...

Obrazac za prijavu poslovnog prostora...

Obrazac za prijavu neizgrađenog građevinskog zemlišta...

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox