Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (22)

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća

Svečana sjednica.

Na Svečanoj sjednici se ne piše zapisnik.

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća

Svečana sjednica.

Na Svečanoj sjednici se ne piše zapisnik.

Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća

Stranica 1 od 2

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008