Tražilica (2)

LINIJA: INDUSTRIJSKA ULICA - TRG SV. TROJSTVA

PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM: 13.00 sati

Industrijska kbr. 42 (Alles) - Dubrovačka kbr. 71 – Arslanovci kbr. 63 - Trg Sv. Trojstva

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox