Tražilica (2)

21. sjednica Gradskog vijeća 2016.

21. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 25. veljače 2016. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec:
     a) studeni 2015. godine
     b) prosinac 2015. godine
     c) siječanj 2016. godine
 2. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 3. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
 5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Požegi za 2015. godinu
 6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
 7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava u Gradu Požegi za 2015. godinu
 8. Izvješće izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i Prigradskim naseljima za 2015. godinu
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2016. godini
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.ć.br.1432/1, k.o. Požega
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br.964/2, k.o. Požega
14. Prijedlog Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanju mrtvozornika za područje naselja Alaginci, Turnić, Šeovci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci i Golobrdci
15. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje jednog člana u Nadzornom odboru Tekije d.o.o. Požega.

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox