Tražilica (2)

20. sjednica Gradskog vijeća 2019.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege koja će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
- Odgovori na vijećnička pitanja

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesec:
      a) rujan
      b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
3. a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
        - Opći dio
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
        - Program rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje
4. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
    c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
    d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021.-2022. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2020.-2022.
        - Razvojni programi
        - Opći dio
        - Posebni dio
        - Projekcije
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
        - Plan razvojnih programa 2020. - 2022.
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
8. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
9. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
12. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Sokolova ulica 9
        - Prilozi
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2020. godinu
15. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2020. godini
17. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox