Otvorenje kampa Zlatni lug

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
25.04.2018. 12:00 - 12:00

Svečano otvorenje kamp odmorišta Zlatni lud održat će se u srijedu 25. travnja u 12 sati u Emovačkom lugu.