"Dječja eko igra – natjecanje u pravilnom odvajanju otpada"

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
16.05.2018. 10:30 - 10:30

"Dječja eko igra – natjecanje u pravilnom odvajanju otpada“ održat će se 16.05.2018. u 10,30 sati na Sportsko - rekreacijskom centru u Požegi. Natjecanje se organizira u sklopu provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega, na lokaciji Industrijska ulica“ .