Obilazak Sokolove ulice i Jagodnjaka

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
7.09.2018. 10:00 - 10:00

U petak 7. rujna 2018. godine u 10,00 sati gradonačelnik Darko Puljašić obići će ulice Sokolovu i Jagodnjak gdje su završeni radovi na izgradnji nogostupa.