Otvorenje analitičkog laboratorija i laboratorija za tlo

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
2.10.2018. 11:00 - 11:00

Otvorenje analitičkog laboratorija i laboratorija za tlo i predstavljanje Poljoprivredno - prehrambene škole regionalnog centra kompetentnosti u sektoru poljoprivrede održati će se u utorak 02. listopada 2018. godine u 11,00 sati u prostorima Poljoprivredno - prehrambene škole Požega.