8. Pokladno jahanje župe Bučje

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
2.03.2019. 09:30 - 09:30

U organizaciji Konjogojstvene udruge Pleternica u subotu 02. ožujka 2019. godine održat će se 8. pokladno jahanje župe Bučje s početkom u 09,30 sati na imanju Franje Kovačevića u Brodskom Drenovcu.