Kamo s otpadom? Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
21.03.2019. 17:00 - 17:00

U sklopu projekta "EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ" održat će se tribina za građane grada Požege dana 21. ožujka s početkom u 17 sati u prostoru HGK Požega, Vukovarska 8. Tribina ima za cilj:

♻️ informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne uporabe predmeta,
♻️ kućnog kompostiranja,
♻️ odvojenog prikupljanja otpada,
♻️ sprječavanja nastanka otpada,
♻️ štetnosti divljih odlagališta što će rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
♻️ promocije obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih resursa

Gost će biti stručnjak s područja održivog gospodarenja otpadom gospodin Danko Fundurulja. Tribina je otvorena za javnost i besplatna je za sudjelovanje.