Početna konferencija projekta "Usluga osobne asistencije - faza II"

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
11.04.2019. 11:00 - 11:00

Početna konferencija i potpisivanje ugovora za projekt "Usluga osobne asistencije - faza II", održati će se u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Vukovarska 6, Požega.

Cilj konferencije je predstavljanje novog projekta pružanja usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kao i za osobe s intelektualnim teškoćama mentalnim oštećenjima.