Kontakti

Filter
# Ime Pozicija Telefon Fax
0 Grad Požega Opći kontakt 034 / 311 300 034 / 311 344
1 Aleksandra Horvat Tajnica gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
2 Darko Puljašić Gradonačelnik 034 / 311 330 034 / 311 344
3 Mario Pilon Zamjenik gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
4 Ferdinand Troha Zamjenik gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
5 Ljiljana Bilen Pročelnica Upravnog odjela za samupravu 034 / 311 302 034 / 311 344
6 Jasminka Vodinelić Pročelnica Upravnog odjela za kom. dj. i gosp. 034 / 311 333 034 / 311 344
7 Branka Bulaja Pročelnica Upravnog odjela za financije 034 / 311 312 034 / 311 344
8 Klara Miličević Pročelnica Ureda gradonačelnika 034 / 311 324 034 / 311 344
9 Mirna Šimunović Savjetnica za odnose s javnošću i protokol 034 / 311 318 034 / 311 344
10 Slavica Kruljac Osoba za zaštitu osobnih podataka 034 / 311 321

Google Maps