Up

Natječaji

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na prijem i korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Korisnicima se daje na uporabu poslovni prostor te tehnička i savjetodavna podrška. Na raspolaganju je 10 uredskih prostora veličine 17 m² i 4 proizvodne hale veličine 143 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Rok za prijave je do: 21. lipnja 2019. godine

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina:

R.B. Lokacija

Površina

(m2)

Namjena Napomena
1.

Vukovarska 4

(prostorije 3. i 4.)

63,90

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
2.

Vukovarska 4

(prostorije 1. i 6.)
60,15

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
3.

Vukovarska 4

(prostorije 2.)
51,50

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
4.

Vukovarska 4

(prostorije 5.)
34,55

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Obrazac PR - prijava na natječaj...

Obrazac IZ-1 - izjava o nepostojanju duga...

Obrazac IZ-2 - izjava o postojanju partnerskog odnosa...

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, najkasnije do 13. svibnja 2019. godine.