Četvrtak, 04 Listopad 2018 14:11

„Zajedno u športu“ - za bolju socijalnu uključenost u zajednici

Prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.), djeca i mladi, kao i osobe s invaliditetom čine dvije od četiri velike skupine koje su izložene najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U RH, prema Izvješću o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz travnja 2017. godine, evidentirano je 511 850 osoba s invaliditetom, od čega 60% čine muškarci i 40% žene. Drugim riječima, osobe s invaliditetom čine oko 11,9% ukupnog stanovništva u Hrvatskoj.

U Požeško – slavonskoj županiji živi 9 291 osoba s invaliditetom. U sklopu poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ pokrenut je projekt „Zajedno u športu“ čiji je nositelj Požeški sportski savez, a partneri Grad Požega i Športski klub „Croatia“. Sufinancirala ga je EU iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je 809.418,60 kuna.

Projektom se želi uključiti osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u aktivnosti koje su usmjerene na bolju socijalnu uključenost u zajednicu i to kroz šport. Za potrebe provedbe projekta angažirat će se vanjski stručnjak koji će istražiti tržište i analizirati potrebe i napraviti indikativni popis zainteresiranih za sudjelovanje u športskim aktivnostima. Također, u projektu će biti angažiran i vanjski stručnjak koji će izraditi 5 različitih programa unapređenja i proširenja športskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju i to za pikado, boćanje, kuglanje, plivanje i tjelovježbu. Formirat će se dvije ciljane skupine – 30 djece s teškoćama u razvoju i 30 osoba s invaliditetom. U projektu će biti uključeno i stručno osoblje, športski treneri i fizioterapeuti, koji će se prethodno dodatno educirati o pružanju podrške i prilagodbi pri uključivanju u zajednicu kroz šport. Oni će kontinuirano raditi s ciljanom skupinom, s tendencijom integriranja u redovni program.

Budući da se radi o skupinama koje su u nepovoljnom položaju i kojima su organizirane športske aktivnosti teže dostupne, cilj je da se kroz projektne aktivnosti stvore preduvjeti za bavljenje športom. Sudjelovanjem u aktivnostima, razvit će pozitivne društvene stavove i vrijednosti, kao i vještine i kompetencije pojedinca, među ostalim transverzalne vještine kao što su sposobnost kritičkog promišljanja, preuzimanja inicijative, rješavanja problema i rada u suradnji s drugima. To će rezultirati boljom uključenosti u društvo i stjecanjem zdravih životnih navika. Na kraju, na ovaj način želi se osvijestiti i senzibilizirati javnost o važnosti socijalnog integriranja djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom u širu zajednicu.

Grad Požega posljednjih nekoliko godina radi na brojim projektima koji potiču razvoj poslovnog i civilnog sektora te na taj način nastoji utjecati na povećanje konkurentnosti na području grada Požege i cijele Požeštine. Intenzivno se radi na projektima u području socijalnog uključivanja i obrazovanja s ciljem povećanja socijalne inkluzije. Iskustva Grada su vidljiva kroz brojne projekte među kojima je „Petica za dvoje“ (I., II., III., i IV. faza koja je u tijeku) sufinancirana od strane ESF . Provedena su i dva projekta iz OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. koji se odnosi na povećanje zaposlenosti te na socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Projekt „MFC“ ima za cilj olakšati pristup tržištu rada osoba s invaliditetom kroz edukaciju te radnu i fizikalnu terapiju.

Predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović i zamjenik požeškog gradonačelnika Ferdinand Troha bili su prošloga tjedna u Zagrebu na svečanom potpisivanju i ugovora za Pozive financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda.