Utorak, 09 Listopad 2018 13:58

Požega domaćin znanstvenog skupa Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije

Hrvatsko arheološko društvo, Gradski muzej Požega i Centar za prapovijesna istraživanja organizatori su znanstvenog skupa „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“ koji se održava u Požegi. Tema skupa vezana je uz prostor koji je nastanjen još od kamenog doba, a tragovi prošlih vremena svjedoče o kontinuitetu naseljavanja. Neka od arheoloških nalazišta ovog prostora, poznata su i u širim okvirima i čine nezaobilazan korpus nacionalne kulturne baštine.

Na skupu koji je danas prijepodne započeo u prostoru Gimnazije Požega očekuje se sudjelovanje 47 znanstvenika, članica i članova Hrvatskog arheološkog društva, koji će iznijeti ukupno 24 znanstvena priloga, predstaviti 5 projekata i 3 postera.

- Skup je organiziran tako da dva dana imamo znanstvena predavanja od razdoblja pretpovijesti pa do kasnoga srednjeg vijeka. Osim toga, posjetit ćemo Gradski muzej u Požegi kao i otvoriti izložbu „Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj“ koja putem plakata posjetiteljima objašnjava nova istraživanja na području Hrvatske. U sklopu susreta obići ćemo i lokalitet Rudina koji je vrlo važan arheološki lokalitet iz razdoblja Srednjeg vijeka, zatim nalazište Kaptol, svjetski poznati lokalitet iz razdoblja starijeg Željeznog doba, a jako su važna i istraživanja koja u proteklo vrijeme provodi ekipa Arheološkog fakulteta u Osijeku na Starom gradu Kaptol. - rekla je u ime organizatora dr. sc Jacqueline Balen, predsjednica Hrvatskog arheološkog društva.

O značaju skupa govorio je i dr.sc. Hrvoje Potrebica.

- Ne raspolažemo sada samo s Kaptol nego se čini da i iznad Vetova imamo jedan centar jednake veličine na samo šest kilometara udaljenosti i neke indicije daju nam naslutiti da postoji još takvih centara na Papuka što znači da bi Požeška kotlina mogla biti jedna od najvažnijih mikroregija uopće u protopovijesti Europe, odnosno u posljednjem tisućljeću Europe upravo zbog tih kontakata koji povezuju Europu onakvu kakvu ju danas poznajemo u civilizacijskom smislu. Ove smo godine radili na lokalitetima Dragovac i Kaptol, radili smo i na jednoj gradini koja se nalazi između njih i čini se da je to onaj rodonačelnik koji je na samom kraju brončanog doba. To znači da se vraćamo na sam početak prvog tisućljeća prije Krista, na početak početaka željeznog doba. Zbog toga ćemo, osim ovog kongresa koji je sada, u prosincu u Požegi imati jedan svjetski skup koji se tiče upravo prijelaza starijeg na mlađe željezno doba gdje će najvrsniji stručnjaci iz cijelog svijeta na poziv boraviti u Požegi. Bit će 30 pozvanih predavača koji se najbolje bave tom tematikom, riječ je skupu koji je na svjetskoj razini i uspjeli smo da dovesti upravo ovdje u našu Požešku kotlinu jer to je bio i jedan logistički pothvat, ali svi od sudionika su to pozdravili jer postoji jedan veliki interes na svjetskoj razini upravo za ovo naše područje. - rekao je dr. Potrebica.

Potporu skupu dali su Grad Požega, Požeško – slavonska županija, turističke zajednice i Gimnazija Požega, a ispred Grada Požege okupljenima se obratio zamjenik gradonačelnika Ferdinand Troha.