Četvrtak, 22 Studeni 2018 09:52

U srijedu 28. studenoga održat će se 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Na idućoj 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 19 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u srijedu 28. studenoga raspravljati o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2018. godinu, kao i o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2018. godini, izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programu održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu.

Na sjednici će zasigurno najveći interes izazvati prijedlog Proračuna Grada Požege za 2019. godinu, a osim proračuna, gradski će vijećnici raspravljati i o programu radu Upravnih tijela, programu javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i turizmu. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u idućoj godini, prijedlog programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture, kao i prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu.

Među točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega, prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu.

Cijeli dnevni red možete pogledati ovdje ...