Petak, 25 Siječanj 2019 07:20

Održana prezentacija na temu Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine

Dana 21. siječnja u prostorijama Hrvatskih Voda u Zagrebu, u organizaciji tvrtke Tekija d.o.o. Požega, održana je prezentacija na temu „Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine. Uz predstavnika tvrtke organizatora Tekija d.o.o., prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog geološkog instituta, Tvrtke Hidroprojekting Zagreb, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te požeški gradonačelnik Darko Puljašić.

Izrađivači „Novelacije studije vodoopskrbnog sustava Požeštine“ prezentirali su problematiku koja obuhvaća dugoročna rješenja poboljšanja količine i kakvoće vode potrebnih za korisnike isporučitelja vodnih usluga Tekija d.o.o., stanja cjevovoda, regulacije i upravljanja te uključenja novih crpilišta (Striježevica i Treštanovci). Zaključeno je kako je potrebno uz rekonstrukciju i poboljšanje stanja postojećih vodozahvatnih građevina pristupiti izradi novih rješenja za opskrbu dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode kako sustav ne bi u značajnijoj mjeri bio podložan hidrogeološkim prilikama i rastućim potrebama. Sva predložena rješenja iziskuju i značajna sredstva koja bi se osigurala kroz EU fondove, sredstva Hrvatskih voda i lokalne zajednice.

Gradonačelnik Darko Puljašić u svom je izlaganju izrazio punu podršku unaprjeđenju i daljnjem razvoju vodoopskrbe Požeštine te spremnost, kako Tekije d.o.o., tako i svih relevantnih čimbenika u unaprjeđenju kvalitete i količina vode koja ulazi u vodoopskrbni sustav, kako bi se svim stanovnicima i korisnicima sustava omogućili što bolje životni uvjeti te uvjeti poslovanja.