Srijeda, 20 Ožujak 2019 13:15

Održana završna konferencija projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta

U prostoru HGK, Županijske komore Požega, danas je održana završna konferencija projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požege na lokaciji Industrijska ulica KK. 06.3.1.03.0022″ vrijednog 5.003,569,54 kune kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 4.909.194,54 kn, a bespovratna sredstva iznose 85% ili 4.172.815,36 kn.

Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Požega doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Objektom Reciklažnog dvorišta upravljat će Komunalac d.o.o. Požega, a građani će ovdje moći odlagati 34 vrste otpada potpuno besplatno.

- Ovo smo izgradili za Požežanke i Požežane koji žele brinuti o svom gradu, koji žele očuvati ovu ljepotu koju imamo, koji žele živjeti u zdravom okolišu i zdravim ga ostaviti za naše mlade. Odradili smo i dodatne edukacije o razdvajanju i prikupljanju otpada, njegovom recikliranju, podižemo svijest građana, a posebno onih najmlađih. Pravu vrijednost ovog projekta vidjet ćemo tek za nekoliko godina, kada naši sugrađani ne budu više reciklirali svoje frižidere u najbližu šumu, a perilice rublja u rijeku Orljavu. To je bit, podizanje svijesti svih nas, svih građana koji žele biti dio europske priče o zaštiti okoliša. sada će imati besplatno osigurano svakodnevno mjesto za odlaganje njihovog otpada, a posebno opasnih otpada za koje do sada nismo imali rješenje o prikupljanju i skladištenju. Upravo te opasne otpade više ne smijemo odlagati u onu zelenu kantu. To moramo i zbog direktiva EU koje to nalažu, a ako se toga ne budemo držali morat ćemo plaćati penale – istaknuo je požeški gradonačelnik Darko Puljašić.

Reciklažno dvorište smješteno je u odvojku Industrijske ulice u Požegi na površini od 3493 kvadratna metra, od čega je površina ograđenog dijela 2714 kvadratnih metara. Građani će na reciklažno dvorište moći odložiti 34 različite vrste otpada potpuno besplatno – od glomaznog otpada, otpada iz kućanstva, zelenog otpada, motornih ulja, gotovo sve što postoji u jednom kućanstvu i oko njega. Glavni cilj uspostave reciklažnog dvorišta je upravo smanjenje količine komunalnog miješanog čime će se istovremeno povećati količine odvojenog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina ili energetski uporabiti.

- Zalaganjem svih sudionika u ovom projektu, prevladavanjem brojnih prepreka došli smo do kraja. Ovo će samo upotpuniti našu već sada dobru i zdravu situaciju gospodarenja otpadom s kojom smo krenuli već 2014. godine. Reciklažno dvorište je u našoj situaciji šlag na tortu jer ćemo sada našim građanima omogućiti da svaki radni dan tijekom cijele godine mogu donijeti sve ono što im smeta kod kuće. Taj otpad građani moraju ranije sortirati i odložiti u zasebne spremnike. Taj razdvojeni otpad ići će prema novim uporabiteljima recikliranjem u dalje korištenje. Tada smo taj ciklus zatvorili. Obveza je do 2022. godine razdvajati i odvojeno prikupljati 50% količina otpada za što mi sada imamo mogućnosti – rekao je direktor Komunalca Požega do.o. Anto Bekić, koji je najavio građanima Požege uskoro i žute kante u domaćinstvima i još veći broj kompostera za kompostiranje organskog otpada u kućanstvima.