Srijeda, 20 Ožujak 2019 17:58

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo trinaest točaka dnevnog reda. Uz najavljenih deset točaka, na početku sjednice na dnevni red dodane su tri točke – Izvješće mandatne komisije, prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege Igora Krizmanića te prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege kojim je Igor Krizmanić razriješen dužnosti člana Mandatne komisije dok je na njegovo mjesto imenovan prim.dr.sc. Drago Gašpar.

Nakon što su većinom glasova usvojeni izvodi iz zapisnika s 13. i 14. sjednice te prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesece siječanj i veljaču, gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić podnio je svoje izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

- U tom vremenskom razdoblju imali smo 282 aktivnosti, objavili 424 naslova o aktualnim zbivanjima u gradu Požegi, te prosječno 3 tisuće posjeta na naše web stranice. U tom razdoblju posjetilo nas je 502 građana, a od aktivnosti svakako treba istaknuti potpisivanje Sporazuma o bratimljenju s ukrajinskim gradom Uzhgorodom, prijeme gostiju iz Ukrajine, Crne Gore, Turske, Litve, Danske, Španjolske i Rumunjske. Održali smo i tri prijema naših najmlađih sugrađana te održali manifestaciju Nitko ne smije biti sam. – rekao je gradonačelnik Puljašić.

Većinom glasova usvojena su i Izvješća o realizaciji javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu. Gradonačelnik Puljašić prezentirao je i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine koja bi trebala biti od velikog značaja za razvoj turizma našega grada i cijele Požeštine. Strategija razvoja turizma Grada Požege treba biti temeljni dokument razvoja turizma koji u prvom redu kao dugoročni cilj razvoja turizma ističe blagostanje lokalnog stanovništva i ostvarenje gospodarskog prosperiteta uz maksimalno poštivanje načela održivog razvoja te valorizaciju kulturne baštine i tradicije ovoga područja.

Turizam Grada Požege i okolice u početnoj je fazi razvoja, turistički je proizvod potrebno izgraditi i repozicionirati na turističkom tržištu. Sukladno suvremenim trendovima, a uzimajući u obzir raspoložive resurse, poseban se naglasak želi dati razvoju turizma baštine i kulturnog turizma, odmorišnog turizma ruralnih područja te eno i gastro turizma kao i sportskog i cikloturizma.

Usvojena je i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825, kao i Prijedlog Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja. Grad Požega u provedenom postupku davanja koncesije za javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Grada Požege i prigradskih naselja koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 7. studenog 2018. godine kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire trgovačko društvo Slavonija bus d.o.o. Koncesionaru se dodjeljuje jedna koncesija, na rok od pet godina.