Utorak, 16 Travanj 2019 21:03

Dragan Borevac novi je potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Požege

Na današnjoj 17. po redu sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja izvješća mandatne komisije, nastupio je odabir novog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege. S većinom glasova na tu je funkciju izabran Dragan Borevac, magistar fizike iz redova Hrvatske demokratske zajednice, dok je dužnost zamjenice člana u vijeću uz polaganje prisege, preuzela Silvija Sertić iz Novog Sela.

Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2019. godine, kao i prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom za nekretnine u k.o. Šeovci - katastarska čestica (k.č.br.) 26, zemljišno-knjižnog opisa pašnjak Strmača od 1279 m2 i katastarska čestica (k.č.br.) 849, zemljišno-knjižnog opisa prostor za stočno groblje od 5499 m2. Riječ je o nekretninama koje se nalaze izvan granica građevinskog područja i predstavljaju poljoprivredno zemljište. Usvojen je i prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu Požegi (Ulica Ivana Pavla II, kbr. 1).