Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 10:20

Grad Požega organizira i provodi vježbu operativnih snaga zaštite i spašavanja koja će se održati 18. lipnja na Gradskom bazenu u Požegi

Sukladnu članku 2. stavak 4. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite i Odluke gradonačelnika Grada Požege o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grad Požega organizira i provodi vježbu operativnih snaga zaštite i spašavanja koja će se održati dana 18. lipnja 2019. na Gradskom bazenu u Požegi.

Tema vježbe pod nazivom „Akcident na Gradskom bazenu, Požega 2019.“ je uvježbavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja za djelovanje u situaciji nekontroliranog ispuštanja tehničkog plina (klor) na gradskom bazenu. Uz Grad Požegu u vježbi sudjeluju ravnateljstvo CZ, služba za CZ Požega, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege, Javna ustanova Sportski objekti Požega, Policijska postaja Požega, Zavod za hitnu medicinu te radio Vallis Aurea kao sredstvo javnog priopćavanja.

Vježba se provodi s ciljem postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integriranog sustava zapovijedanja u akcijama zaštite i spašavanja, provjere procedura i planova postupanja, koordinacije pojedinih sudionika zaštite i spašavanja, uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih snaga zaštite i spašavanja, provjere samodostatnosti glede logistike u specifičnim uvjetima, specijalističke opreme gotovih operativnih snaga i provjere osposobljenosti za rukovanjem specijalističkom opremom te podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja.

Ovim putem obavještavamo naše sugrađane kako će se vježba provoditi u periodu od 9 do 10 sati, dok će bazeni za to vrijeme raditi neometano, uz upozorenje posjetiteljima o provođenju vježbe.