Četvrtak, 19 Rujan 2019 09:51

U srijedu, 25. rujna u 16 sati održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Na idućoj, 19. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, naći će se 11 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u srijedu 25. rujna raspravljati o izvješću o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, izvješću o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz, kao i o polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Požege 2019. godine

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini, izvješću o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine, izvješću o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2019. godine.

U srijedu će se raspravljati i o prijedlogu Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, prijedlogu Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Požege, o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvoja agencija Požega, o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega, prijedlogu Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega

Dnevni red ...