Osnovna škola Julija Kempfa

Prve muške škole za vrijeme turske vlasti vodili su franjevci, a poslije isusovci. Kanonik Ivan Paxi je prigodom vizitacije 1757.g.spominje pučkog učitelja Antuna Muževića i njegov uzorni rad, zatim 1769.g. vizitator Josip barun Wernek spominje da škola postoji već nekoliko godina i učitelja Tomu Jugovića koji uzorno radi sa 120 učenika oba spola. U „Spomenici“ Dječačke pučke škole spominje se 1777.g. Gradska narodna škola. Tijekom postojanja škola je mijenjala lokaciju od Gradske kuće, blizu vijećnice, nakon požara 1779.g smještena je u zgradu Gimnazije, zatim kod franjevaca, pa u zgradi „Biskupata“ i na kraju u „ Kamenitim vratima“.

Potičući razvoj školstva o gradnji školske zgrade brinulo se Gradsko zastupstvo prikupljajući najprije sredstava, a o lokaciji je odlučio dr. Izidor Kršnjavi, predsjednik Kr.zemaljske vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu odabravši dvorište bivšeg gradskog majura kraj Kamenitih vrata. Nakon što je Vlada poslala nacrt 7. studenog 1893.g. je započela gradnja, a blagoslov nove školske zgrade obavio je 4. veljače 1895.g.opat i župnik Ivan Bošnjak, o. Josip Kovačević i o. Makarije Križan uz prisustvo predstavnika gradske vlasti i školske mladeži. Budući da zbog bolesti gradonačelnik Franjo Ciraki nije mogao prisustvovati, zgradu je predao ravnatelju Ferdi Poljaku gradski vijećnik Adolf Schiebel.

Zgrada je jednokatnica , okrenuta fasadom paralelno sa ulicom prema zapadu, podijeljena horizontalno vijencem u dvije etaže sa naglašenim stubištem i glavnim ulazom na sredini. Na krajevima simetričnost naglašavaju malo istaknuta naprijed dva dijela zgrade, bez otvora sa izdvojenim krovištem koje završava zabatom. U stubištu lijevo od ulaza je kamena ploča na kojoj piše „Grad Požega pučkoj prosvjeti 1895.“

Pročitano 8556 puta

Vezani sadržaji

 • Stara bolnica u Vučjaku

  U Požegi se spominje 1698. g. hospital ( lat. zgrada u kojoj se liječilo bolesne, preteča današnjih bolnica) kraj

 • Portal sv. Duha

  Na sjevernom pročelju crkve Sv.Duha u Požegi otkriven je portal koji je nedvojbeno potvrdio da je crkva bila građena 30-ih godina 13.stoljeća,

 • Sakralne građevine

  Požeški biskupski dvor Osnivanje Požeške biskupije (1997.) je potvrda i oživotvorenje stare biskupske tradicije koja je sada i zaživjela. Nai

 • Židovsko groblje

  Prema povijesnim zapisima dozvolom Gradskog zastupstva 1872.godine podignuto je Židovsko groblje - tada izvan grada, uz cestu iz Požege za Pakrac

 • Kužni pil

  Simbol Požege spomenik Sv.Trojstva na Trgu Sv.Trojstva dugi niz godina bio je razlog spora u Gradu Požegi. Pitanje je bilo da li ga obnavljati il

 • Županijska palača

  Palača Požeške županije smještena je u Županijskoj ulici, koja se pruža iz sjeverozapadnog ugla glavnog trga grada Požege, Trga Svetog Troj

 • Požeška ljekarna

  Prvu požešku ljekarnu osnovali su Isusovci. Nalazila se iza zgrade Isusovačke kolegije, a počela se uređivati 1741. godine, dvije godine nakon