Up

Objave i pozivi

Isteklo (34)

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2020. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2020. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila
na području Grada Požege

Predmet ovog javnog poziva je iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege u cilju unapređenja održivog razvoja, gospodarskog i turističkog razvoja Grada Požege.

Korisnici sredstava javnog poziva su fizičke i pravne osobe koje se obvezuju izgraditi punionicu električnih vozila na području Grada Požege i prihvatiti sve buduće troškove koji nastanu nakon izgradnje punionice te troškove redovitog održavanja punionice.

Grad Požega sufinancira izgradnju jedne punionice na području Grada Požege u iznosu od 30.000,00 kn koja su predviđena u Proračunu Grada Požege za 2019. godinu (Službene novine Grada Požege 19/18., 12/19. i 19/19.).

Obrazac prijave...

Izjava...

Odluka...

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• EDUKACIJE ZA RAZVOJ MEKIH/TRANSVERZALNIH VJEŠTINA
o Razvoj personalnih vještina - 30 sudionika
- trajanje 20 sati, 4 dana
o Efikasno upravljanje stresom - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana
o Kvalitetno upravljanje vremenom - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana
o Lobiranje i pregovaranje - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja upravljanje projektnim ciklusom
- 30 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći osnovna znanja o pisanju projekata, posebna pažnja će se obratiti na pripremu detaljnog poslovnog plana specificirajući potrebna ulaganja i željene rezultate, priprema proračuna, vođenje podataka o provedbi projekta (aktivnostima i financijama) te priprema periodičnih izvještaja relevantnim institucijama, praćenje napredaka).
- trajanje 172 sati, 42 dana.
o Program obrazovanja digitalni marketing
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći znanja o društvenom mrežama, naučiti kako oblikovati sadržaj za društvene mreže, osmisliti komunikacijsku strategiju za društvene mreže, definirati proračun i voditi oglašivačke kampanje na društvenim mrežama, analizirati uspješnost kampanja).
- trajanje 20 dana.
Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći određena poduzetničko-marketinška znanja i vještine za vođenje poslovanja seoskog (ruralnog, agro) turizma, kako osnovati i registrirati OPG, kako voditi komercijalno poslovanje, kako izraditi poslovni plan planirati proizvodnju, pratiti uspješnost proizvodnih procesa, kontrolirati troškove OPG-a, plasirati vlastite proizvode i usluge na tržištu).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za knjigovođu za OPG
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći znanja o računovodstvu, pisanje izlaznih računa, unos ulaznih računa u poslovne knjige, vođenje financijskog i materijalnog računovodstva, ispunjavanje obrazaca za potrebe banaka i državnih ustanova, obračun plaća).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za turističkog animatora
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će moći samostalno osmisliti i izvoditi programe provođenja slobodnog vremena gostiju, komunikacija i interakcija sa gostima, osmisliti dnevne i večernje sportske, zabavne i kulturne sadržaje, za djecu i odrasle).
- trajanje 22 dana.

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini

Grad Požega će u 2020. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 175,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 217,00
3. Sterilizacije ženke psa ¬- od 20 do 40 kg 250,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 275,00
5. Kastracija muškog psa 125,00
6. Sterilizacija mačke 125,00
7. Kastracija mačka 100,00
8. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2020. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).