Up

Zapošljavanje

Isteklo (60)

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u utorak (21. kolovoza 2018.) i srijedu (22. kolovoza 2018.) s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Poziv...


JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 3. rujna 2018. godine do 14. lipnja 2019. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 9. kolovoza 2018. godine

PR obrazac...

P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Upravni odjel za financije Grada Požege provelo je dana, 15. travnja 2019. godine, pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za računovodstvene poslove.

Pismenom testiranju za referenta za računovodstvene poslove pristupilo je pet (5) od osam (8) pozvanih kandidata.
Dva (2) kandidata koja su pristupila pismenom testiranju nisu ostvarila najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. ZSN-a.
Kandidati koji su ostvarili potreban bodovni prag, pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u četvrtak, 18. travnja 2019. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo poziva kandidate s gornje liste kandidata na prethodnu provjeru znanja, putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


 JAVNI NATJEČAJ

ZA REFERENTA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

  •  Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, Referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
  • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11.- i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

          - SSS, ekonomske struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit.

  • Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
  • U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - prijam namještenika u radni odnos“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je do: 21. ožujka 2019. godine

Prilog uz natječaj ...