Up

Zapošljavanje

Isteklo (56)

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA - TEHNIČARA ZA ODRŽAVANJE I DOSTAVLJAČA

 

Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Tehničara za odražavanje i dostavljača (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 1., 11. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- SSS, tehničke struke ili tehničar računalstva
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen vozački ispit „B“ kategorije.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - prijam namještenika u radni odnos“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je do: 1. listopada 2018. godine

Priilog...

Odluka o odabiru...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Zajedno u športu“

Pozivaju se kandidati na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) prijavljenih na predmetni javni poziv koji će se održati u srijedu (10. listopada 2018. godine) i s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV


Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Zajedno u športu“, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ (u nastavku teksta: Projekt) - 1 IZVRŠITELJ

UVJET:
- viša stručna sprema/visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika

PREDNOST:
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata

Rok za prijeave je do: 1. listopada 2018.

 

JAVNI NATJEČAJ

   Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Čistač (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
   Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. ZSN te poseban uvjet:
          - Niža stručna sprema ili osnovna škola.
   Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog...

JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Binarni kod 110“, na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci (od listopada 2018. do listopada 2019.), u Gradu Požegi u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga faza III“.

UVJETI:
- viša stručna sprema ili visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata
- minimalno jedna (1) godina iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU.

PR obrazac...

Rok za prijave je do 17. listopada 2018. godine