"Treća je dječja" - Ježeva kućica

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
21.10.2017. 11:00 - 11:00

Kazalište “Smješko” pripremilo je za svu djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta predstavu o Ježurki Ježiću, slavnome lovcu, prema svima poznatom tekstu Branka Ćopića: “Ježeva kućica".  Za uzrast (3+). Trajanje predstave 45 min.