Simpozij - Zdravi stilovi života

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
9.12.2017. 10:00 - 10:00

U Pleternici će se dana 9. prosinca 2017. godine održati međunarodni simpozij Zdravi stilovi života u sklopu 9. stručno - edukacijskog simpozija Štamparovi dani.