Svečana sjednica Športskog ribolovnog društva "Šaran"

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
9.12.2017. 10:30 - 10:30

Povodom 80 godina organiziranog športskog ribolova u Požegi Športsko ribolovno društvo "Šaran" održat će svečanu sjednicu dana 9. prosinca u 10:30 sati u restoranu Zlatni lug.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008