Obilazak radova

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
19.12.2017. 10:00 - 10:00

Gradonačelnik Darko Puljašić obići će radove na uređenju Sokolove ulice i Jagodnjaka.