Up

Natječaji

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi (u poduzetničkoj zoni).

Natječaj vrijedi do 30. siječnja 2018. godnine.

Natječaj...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina.

 

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskomo odnosu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme:

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

  • na lokaciji Cehovska 1 prostor površine 16 m2 za djelatnst trgovine.


II.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP GARAŽE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

  • na lokaciji Njemačka 1, 4 (četiri) garaže površine 11 m2, 
  • na lokaciji dr. Vlatka Mačeka,  3 (tri) garaže površine 14 m2,
  • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
  • Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
  • Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnicina adresu: GRAD POŽEGA, Trg Svetog Trojstva1, 34 000  Požega, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD REDNIM BROJEM ___“, odnosno „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA GARAŽU POD REDNIM BROJEM ___ . 
  • Prijava na licitaciju može se dostaviti osobno u pisarnicu Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili preporučenom pošiljkom do 8. prosinca 2017. godine.

Opšrinije...

Obrazac za podnošenje ponuda...