Ponedjeljak, 27 Studeni 2017 11:34

U petak - 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Na idućoj 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 17 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u petak 1. prosinca raspravljati o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2017. godinu, kao i o 3. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2017. godini, izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programu održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu.

U petak će zasigurno najveći interes izazvati prijedlog Proračuna Grada Požege za 2018. godinu, a osim proračuna, gradski će vijećnici raspravljati i o programu radu Upravnih tijela, programu javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i turizmu. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u idućoj godini, prijedlog programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture, kao i prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu.

Među točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima, prijedlog Odluka o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi, prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Požega, izvješće o stanju u prostoru te prijedlog Odluke o otpisu potraživanja.

Dnevni red ....