Obavijesti

     Grad Požega obavještava građane o promjeni poslovne banke i žiro-računa.     
Svoje obveze građani mogu ubuduće podmiriti
besplatno isključivo posredstvom poslovnica Zagrebačke banke.
Novi žiro račun glasi: HR8123600001835100008 Zagrebačka banka d.d.

Službeni video kanal grada Požege