Up

Zapošljavanje

Isteklo (56)

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA - TEHNIČARA ZA ODRŽAVANJE I DOSTAVLJAČA

 

Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Tehničara za odražavanje i dostavljača (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 1., 11. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- SSS, tehničke struke ili tehničar računalstva
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen vozački ispit „B“ kategorije.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - prijam namještenika u radni odnos“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je do: 1. listopada 2018. godine

Priilog...