Alati za pristupačnost

Akti fiskalne odgovornosti

AKTI OBJAVLJENI 2024. GODINE

Pravilnik o korištenju službenih vozila...
Odluka o uređenju prometa na području Grada Požege...


AKTI OBJAVLJENI 2023. GODINE

Procedura o digitalnom poslovanju...
Procedura zaprimanja, ovjere i plaćanja računa...
Odluke o ovjeroviteljima računa...
Procedura blagajničkog poslovanja...


 AKTI OBJAVLJENI 2022. GODINE

Pravilnik o korištenju službenih vozila...


 AKTI OBJAVLJENI 2021. GODINE

Odluka o prihvaćanju uvjeta i načina preuzimanja podataka o dohocima i primanja iz EDIP-a...


 AKTI OBJAVLJENI 2020. GODINE

Odluka o razvrstavanju dugotrajne imovine...
Izmjena Procedure o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda...
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege...
Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa Grada Požege i proračunskih korisnika Grada Požege...


 AKTI OBJAVLJENI 2019. GODINE

Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Uredu gradonačelnika...
Procedura o naknadi troškova za službena putovanja...
Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena, te razvođenju i čuvanju spisa predmeta...
Procedura blagajničkog poslovanja Grada Požege...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje Knjige evidencije ugovora Grada Požege i načinu dostave ugovora Upravnom odjelu za financije...
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza Grada Požege...
Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu...
Izmjena procedure o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege...
Pravilnik o korištenju službenih mobitela...
Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Proračunskih korisnika Grada Požege...


 AKTI OBJAVLJENI 2018. GODINE

Odluka o korištenju službenog vozila PŽ 112DT...
Izmjena procedure o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege...
Odluka o ustrojavanju registra rizika...


 AKTI OBJAVLJENI 2017. GODINE

Procedura o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda...
Pravilnik o korištenju automobila...

Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena...


 AKTI OBJAVLJENI 2016. GODINE

-


 AKTI OBJAVLJENI 2015. GODINE

Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom...
Odluka o određivanju odgovornih osoba za kontrolu ispravnosti računa u komunalnom odjelu...
Osoba za nepravilnosti...
Procedura o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege...


AKTI OBJAVLJENI 2014. GODINE

Procedura o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi...
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza...


AKTI OBJAVLJENI 2013. GODINE

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put...


AKTI OBJAVLJENI 2012. GODINE

Procedura o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda...
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stvaranju ugovornih obveza...
Procedura o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi...
Pravilnik o korištnjeu SIM kartica za službenu mobilnu komunikaciju...
Procedura o postupanju pri davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta ui vlasništvu Grada Požege...
Procedura o izdavanja rješenja i nastanka obveze komunalne naknade...
Procedura o primanju, upisivanju i dostava u rad, otpremanju pismena, te razvođenju i čuvanju spisa predmeta...
Procedura o postupanju proračunskih korisnikau radu lokalne riznice...


AKTI OBJAVLJENI 2011. GODINE

Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza Grada Požege...
Izjava o viziji, misiji i ciljevima Grada Požege...
Procedura o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda...
Procedura o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi...
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stvaranju ugovornih obveza...


AKTI OBJAVLJENI 2010. GODINE

Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa...