Alati za pristupačnost

19. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Ante Kolić (HDZ):
Postavlja pitanje vezano uz prodaju zemljišta sjeverno od Zrinske ulice. Zanima ga, da li je bilo zainteresiranih osoba za kupnju predmetnog zemljište, koja je početna cijena i sl.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovora vijećniku da je u posljednjem tromjesečju prošle godine bio objavljen natječaj s početnom cijenom od oko 600.000,00 kuna na koji je pristigla jedna ponuda od 250.000,00 kuna. Misli da je to bila ponuda obližnje firme koji su predmetno zemljište željeli pripojiti svom zemljištu i proširiti se. Nadalje navodi, da se više nitko nije javio na predmetni natječaj, da je ponuda koju vijećnik spominje bila neprihvatljiva te da natječaj još uvijek nije ponovljen.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje gradonačelniku, odnosno navodi da je htio postaviti isto pitanje, ali vijećnik Kolić ga je preduhitrio. Potom navodi da je shvatio da natječaj nije ponovljen te ga zanima da li postoji mogućnost da se natječaj „ne provede dok zemljište ne bude parcelirano i dok uz njega ne budu napravljene dvije pristupne ceste, jer je zemljište trenutno male vrijednosti.“ Predlaže izgradnju ceste i preuređenje zemljišta te da se nakon toga „stavi na prodaju.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku: „Kada se gleda tržišno, Grad bi trebao potrošiti, ne znam koliko novaca i izgraditi četiri gradilišta ukupne vrijednosti od cca 100.000,00 eura ili 25.000,00 eura po gradilištu, a za isto neuređeno zemljište moguće je postići cijenu od cca 90.000,00 eura, nije to neka podcijenjena vrijednost. Što se tiče GUP-a i pristupne ceste, da ne bi bilo zabune, to je provedeno u nekom drugom vremenu. Tamo nije bilo ceste niti je sada ima. U GUP-u je ucrtana svojevremeno i jedan od problema s tim zemljištem je - što se nisam dao nagovoriti i tu ću završiti. A što ćemo napraviti, odlučit ću zajedno sa suradnicama i izabrati najpovoljniju varijantu za Grad Požegu. Cijenu spuštati nećemo, to je sigurno.“

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz prisustvovanje vijećnika na sjednici putem video linka te želi da mu se razjasni „čime je to propisano i koji vijećnici mogu na takav način prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća. Nadalje navodi da je danas na dnevnom redu točka vezana uz proračun za koju je potrebo 10 glasova i pita koji je razlog da je vijećnica Sertić prisutna na današnjoj sjednici putem video linka, da li je to legalno, legitimno i kojim aktom je to propisano.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku da je vijećnica Sertić imala izuzetno tešku operaciju (pogotovo vezano uz kretanje) i da je to razlog zašto danas na može biti fizički nazočna sjednici Gradskog vijeća, a ukoliko istom ne vjeruje, može se priložiti i njena liječnička dokumentacija.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Dodaje da na svoje pitanje nije dobio odgovor, da ne sumnja u bolest vijećnice te ponovo pita: Čime je propisano prisustvo vijećnice na video linku koja je bolesna - „Poslovnikom, kojim aktom, kojom točkom.“
Predsjednik Gradskog vijeća, Matej Begić:
Pojašnjava da je navedeno u skladu s člankom 80.a Poslovnika te čita navedeni članak.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Dodaje da se navedeni članak ne odnosi na njegovo pitanje.
Predsjednik Gradskog vijeća, Matej Begić:
Potom navodi da će svakom vijećniku omogućiti prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća uživo odnosno sukladno spomenutom članku.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Nadalje ističe da će u svezi navedenog tražiti pravno tumačenje, autentično tumačenje, da će osporavati legalnost ove sjednice, pogotovo za točke za koje je potrebna većina glasova svih vijećnika. Također navodi da se ovdje radi o mišljenu predsjednika Gradskog vijeća, da nisu dobili stav struke i da se pročelnica o navedenom pitanju nije očitovala.
Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, Ljiljana Bilen:
Vezano uz postavljeno pitanje odgovora da sukladno Statutu i Poslovniku nije nadležna davati autentična tumačenja.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Ponovo navodi da će ispred Kluba vijećnika SDP-a tražiti autentično tumačenje, da li vijećnica koja je bolesna i koja ima liječničku dokumentaciju ili potvrdu može sudjelovati u radu sjednice Gradskog vijeća putem video linka, te zahtjeva da se postupa sukladno zakonu i Poslovniku.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Postavlja pitanje kada će biti donesena Strategija zelene infrastrukture i zanima ga kada će na red doći uređenje parkova u Požegi.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovora vijećniku da Strategija ne postoji, da istu treba napraviti i da se radi o opsežnom poslu. Potom navodi, da će se u isto krenuti te da ne voli započinjati nešto za što Grad nema dovoljno resursa bez obzira o čemu se radilo. S obzirom na utvrđene planove ističe „i to će doći na red, no sada trenutno imamo tema koje su hitnije i koje moramo obraditi, a nakon toga započet ćemo i sa Strategijom.“

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje zašto mu na osnovu njegova zahtjeva ispred Kluba vijećnika SDP-a nisu dostavljani tonski zapisi od 1. do 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege, ovoga saziva.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, Ljiljana Bilen:u
Odgovara vijećniku da su traženi tonski zapisi dostavljeni drugi ili treći dan od dana podnošenja zahtjeva na e-mail adresu koju je posebnim podneskom dostavila vijećnica Magdalena Turkalj Čorak te da o istom odmah može priložiti dokaz.

Vijećnik Ante Kolić (HDZ):
Postavlja pitanje vezano uz aglomeraciju u Požegi: „Možete li nam reći, u kontekstu događanja s građevinskom firmom u Požegi, kakvo je stanje što se tiče radova aglomeracije s obzirom na ozbiljnost tog projekta i da je on blizu kraja. Bilo bi dobro da ovdje, ukratko, saznamo u kojem je stanju i kako to ide.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku: „Riječ je o glavnom pročistaču otpadnih voda. Tu je bilo poprilično kašnjenje, gledamo to više sa strane, jer su Hrvatske vode te koje vode projekt. Međutim, tu je zajednica ponuditelja Presoflex i slovenski Riko i uspjelo se postići to da Presoflex prepusti drugom iz zajednice da završi projekt bez njih. Riko je angažirao firmu iz Slavonskog Broda te radovi napreduju dosta dobro. Prema najavama Rika, u lipnju bi taj projekt trebao biti završen. S obzirom da je aglomeracija Požega već završena, sa završetkom pročistača to bi bio kraj u cjelini s aglomeracijom.“

17. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje gradonačelniku, a vezano za članak iz medija koji optužuje gradonačelnika za navodno počinjenje kaznenog djela te zatim govori „Navodno da je na toj snimci vaš glas kako ste obećali nekome posao i da je to realizirano“. Vijećnika Obradovića zanima, ako gradonačelnik nije kriv za taj čin, zašto ne tuži spomenute medije te navodi „ja da nisam kriv, javno bi se očitao i tužio bi taj medij“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako je primijetio da se redovito objavljuju članci koji ga optužuju za razna navodna nezakonita djela te ističe kako to nije bilo samo u medijima već i u Saboru, zatim naglašava, da se do sada nije očitovao ni na jednu objavljenu konstrukciju te ističe kako ni sada ne planira odgovarati na medijski plasirane optužbe te nadodaje da će na postupanje o optužbi u Saboru odlučiti kada aktualna zastupnica ne bude imala imunitet. Zatim nadodaje, ako netko ima navodnu snimku, zna što mu je činiti i kakve su mu građanske dužnosti, pa neka se ponaša u skladu sa Zakonom.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vijećnik Tomislav Hajpek postavlja pitanje kako se završio natječaj koji se odnosi na radove na Odmaralištu u Baškoj?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik prepušta riječ pročelnici Menđel.

Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je na stranicama Grada Požege objavljen postupak Jednostavne nabave te naglašava da je izbran ekonomski najpovoljniji ponuditelj, zatim nadodaje, da je s današnjim danom izvođač radova uveden u posao. Pročelnica također ističe da je baš danas izvršen obilazak terena te da su definirani temeljni elementi. Upućuje vijećnike da na stranicama Grada pregledaju Jednostavnu nabavu te da tamo mogu pronaći Odluke o odabiru.

Vijećnica Martina Vlašić Iljkić (SDP):
Vijećnica Martina Vlašić Iljkić javlja se za riječ i osvrće na medijske natpise i svoj govor u Saboru te se izjašnjava kako je govorom u Saboru nastojala ukazati da nakon onoga što se čita u medijima obično slijede potvrđene optužnice, pogotovo što se tiče lokalne sredine. Zatim nadodaje da želi da se od te radnje, otkloni stigma, korupcija, nepotizam i sve ono što nažalost krasi naš Grad Požegu te ističe „zato sam upravo pozvala da se određene radnje poduzmu i očekivala sam da ćete se vi na to očitovati pošto ste prozvani te dodaje „Ukoliko vi smatrate, ja predlažem da ne morate čekati da mi saborski imunitet i mandat prestane, možete slobodno uputiti tužbu, a ja ću zatražiti proceduru skidanja saborskog imuniteta da vam se omogući da me tužite ukoliko smatrate da pod tim navodima imate nešto za reći, odnosno otkloniti svaku sumnju u vašu odgovornost o onom što stoji u tom medijskom članku, odnosno o onom govoru što sam ja rekla u Saboru“.
Zatim nadodaje, znate li o nepravomoćnoj presudi Darka Puljašića, kojom je osuđen na dvije godine bezuvjetno na zatvorsku kaznu u periodu od jedne godine, zbog krivotvorenja službene i poslovne isprave? Vijećnica ističe da ju zanima što stoji u presudi vezano za druge optužene, Grad Požegu, pročelnicu i druge koji su navedeni u optužnici te nadodaje kako smatra da građani trebaju znati koje su posljedice koje će snositi Grad Požega, već sada, iako je presuda nepravomoćna te kako će se to odraziti na korištenja europskih fondova.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećnici da je odluka o odgovoru na medijske zapise njegova osobna odluka, zatim nadodaje ako se vijećnica smatra glasnogovornicom Portala i da misli da joj je to glavni zadatak u Saboru to ona mora sama građanima objasniti te napominje da to nije do njega. Gradonačelnik još jednom ističe kako nema što za dodati, te smatra da, ako je vijećnica govorila o tome da onda ona ima navodnu snimku te ju upućuje uzme snimku, ode tamo gdje treba, preda snimku i problem je riješen. Gradonačelnik ističe kako do sada nije bježao od odgovornosti te neće ni sada, zatim nadodaje da bi i on sam mogao postaviti razna pitanja, npr. koliko ste imali radnog staža kada ste postali ravnateljica i po kojem je to Zakonu moguće, zatim naglašava kako neće postavljati pitanja te da to njega u pravilu ne zanima i nadodaje kako ima previše posla da bi se time bavio. Gradonačelnik ističe da samo daje primjer kako se može simulirati na sve i svašta i nadodaje da bi bilo jako dobro kada bi oni koji bi mogli zaštititi Požegu od ružnih i upitnih medijskih natpisa zaista štitili Požegu i kada bi doista ono što znaju i u što su sigurni prijavljivali onima kojima treba prijaviti, a ne se uključivati u pogađanje medija - a u tim pogađanjima smo već poznati, ne samo za ovog mandata, nego godinama.

Predsjednik Gradskog vijeća Matej Begić:
Predsjednik Gradskog vijeća Matej Begić apelira da se poštuje Poslovnik i da se odgovori vežu uz postavljena pitanja te da se ne ide na teme koje nisu bitne za ovu sjednicu.

Vijećnica Martina Vlašić Iljkić (SDP):
Vijećnica Vlašić Iljkić odgovara gradonačelniku kako danas nije govorila o subvencijskoj prevari već o krivotvorenja službene i poslovne isprave te nadodaje kako misli da je to tako navodila i u Hrvatskom saboru te ističe kako je možda ranije kada je bila optužnica u tijeku - navodila subvencijsku prijevaru, ali danas nije. Vijećnica se zatim osvrće na radni staž koji je imala prije nego je postala ravnateljica, nadodaje da to je jasno i transparentno – „sedam godina sam imala radnog staža i u koliko Vi imate sumnje ikakve, da je nešto bilo nezakonito, ja ću se rado očitovati gdje treba“. Vijećnica zatim ističe kako je imenovana sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i njen nasljednik koji je također imao određeni broj godina radnog staža koje je mogla propitivati i ispitivati te naglašava kako nije išla u tom smjeru.

Vijećnik dr. sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik Dinko Zima postavlja pitanje gradonačelniku vezano za lokaciju Adventa te ga zanima kako je zadovoljan s odazivom građana i kako bi prokomentirao rezultate ankete, gdje su građani željeli ovogodišnji advent?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da nema komentara te ističe kako nema ni jedne lokacije koja bi 100 posto zadovoljila sve građane, zatim nadodaje kako uvijek ima onih koji su za i koji su protiv, a za ankete ističe kako ne zna po kojoj se metodologiji rade i koliko su točne. Gradonačelnik predlaže da bi bilo svrsishodnije pitati Turističku zajednicu, jer o tome oni vjerojatno imaju više informacija te nadodaje da njemu osobno, bar u nekom većem broju građani nisu ni hvalili ni grdili Advent, tako ni lokaciju održavanja adventa.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
Vijećnica Ivana Bouček postavlja pitanje vezano za Županijsku ulicu i napominje kako je Županijska ulica od velikog i važnog značaja za sve građane vezano uz svoju lokaciju i jako prometnu frekventnost i brojne institucije koje se u njoj nalaze te dodaje kako iz dana u dan svjedočimo tome da ulica infrastrukturno sve više propada, kolnik i nogostup su zreli za novo asfaltiranje jer su u ovom postojećem stanju neprikladni i opasni, kako za razna prometna vozila, tako i za pješake. Zatim naglašava kako „trideset godina gledamo zakrpavanje rupa, a od silnih zakrpa ulica sve više nalikuje nekoj kaldrmi, a rasvjeta u donjem dijelu ulice nerijetko nestaje, te stanari i poslovni prostori ostaju u potpunom mraku. Zašto je nedavno navučen sloj asfalta samo u dužni nekih 20-30 metara na početku ulice i u to ulupan novac - iako cijela ulica vapi za obnovom. Hoće li Županijska ulica biti infrastrukturno obnovljena u vrijeme trajanja vašeg mandata i hoćete li poduzeti korake da se zabrani prometovanje teškim kamionima i autobusima.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da je istina da je ulica zapuštena te dodaje kako je već dugo zapuštena i da se planiraju poduzeti određene mjere te prepušta riječ pročelnici Menđel.

Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako je bilo važno asfaltirati prvi dio ceste te ističe da su to bili nužni radovi da bi cesta uopće ove godine mogla biti prometna, jer je u lošem stanju. Nadodaje kako je napravljeno ono što je bilo nužno da bi cesta izdržala još jednu sezonu te također ističe da postojeća projektna dokumentacija nije zadovoljavajuća, a da se radi na izmjeni i dopuni projektne dokumentacije, gdje će biti uključena i javna rasvjeta te se dokumentacija također prilagođava budućoj zgradi arhiva, jer se tamo planira podrum, a temelj mora ići ispod postojeće ceste. Pročelnica naglašava kako je u planu u ovom mandatu završiti Županijsku ulicu.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
Vijećnica Ivana Bouček ističe kako stanuje u toj ulici i da je svim stanarima to od velikog značaja, kao i svim građanima s obzirom da se ulica nalazi u zoni kulturnog dobra te nadodaje kako se odgađanjem može doći do točke kada se neće moći predvidjeti buduće štete.

Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da se ne radi o odgađanju, nego se nastoje što kvalitetnije izvesti radovi, zatim nadodaje, da se projekt izveo po postojećoj dokumentaciji neizbježno bi za godinu - dvije ponovno došlo do novih radova radi rješavanja nogostupa i rasvjete. Nadopunjenom projektnom dokumentacijom nastojati će se jednim zahvatom riješiti cijeli opseg ulice.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz isplatu naknade štete za elementarnu nepogodu, koja je propisana Kolektivnim ugovorom. Zatim nadodaje, kako su zaposlenici Dječjeg vrtića Požega tražili svoja prava vezano uz spomenutu naknadu te napominje da su dobili odbijenicu. Vijećnik ističe kako je on sam upozorio gradonačelnika da će vjerojatno uslijediti nekakav sudski postupak i da će Grad stoga pretrpjeti štetu te navodi kako je gradonačelnik na to odgovorio da nikada nije izgubio sud dok vijećnik tvrdi da to nije točno i nadodaje „rekli ste da ne mogu dobiti pravo na to i to iz dvije osnove, što nije točno. Sada su te zaposlenice sklopile sporazum s ravnateljicom na osnovi kojeg će to njima biti isplaćeno, uz plaćanje troškova postupka i moje pitanje je - tko će platiti troškove postupka?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku Obradoviću da moli da mu netko pokaže spomenutu odbijenicu te moli da mu netko pokaže što su to točno djelatnici Dječjeg vrtića Požega tražili. Zatim navodi da se ne može tražiti isplata naknade štete za elementarnu nepogodu po dvije osnove te nadodaje da su i druge institucije isplaćivale određene naknade i ističe kako Grad sigurno ne bi odbio utemeljen zahtjev, kao ni FINA i Porezna uprava. Gradonačelnik zatim navodi „Međutim, Gradu nikad nije dostavljena dokumentacija koju su sindikati dobili uputu da dostave. U dokumentaciji ne može biti - padala je kiša, pretrpjeli smo štetu, dajte nam jednu plaću. U dokumentaciji treba biti navedeno što, gdje, tko je vlasnik i procjena kolika je šteta i nakon toga bi sigurno dobili neki odgovor. Međutim, nije Grad taj koji bi trebao dostaviti zahtjev. Oni su sada dostavili zahtjev svom poslodavcu, dakle Dječjem vrtiću Požega, taj zahtjev Dječji vrtić obrađuje, hoće li se ili neće isplatiti, ja se u to ne miješam. Ravnateljica koja će to isplatiti ili neće isplatiti zna što radi - ako isplati i kakvu dokumentaciju treba imati, vjerojatno se propitala. Grad je imao obvezu riješiti zahtjev svojih zaposlenika, a zaposlenici gradskih ustanova su se trebali obratiti svojoj ustanovi. Ništa odbio nisam, niti je Grad odbio bilo koji zahtjev, niti je dobio zahtjev na temelju kojeg bi mogao isplatiti bilo što, a tu ima i dodatan problem da je Kolektivnim ugovorom, koji je potpisan u četvrtom mjesecu 2021. godine, koji kaže - Da u slučaju elementarne nepogode, zaposleniku pripada jedna plaća. Volio bih da mi netko objasni kako isplatiti nekome tko ima štetu od 1.000,00 kn - isplatiti 5.000,00 kn naknadu štete. Radi li tu poslodavac nekakvu pogrešku ili se to može, ja ne znam na to pitanje odgovoriti, ali kako nisam dobio zahtjev nisam morao na to pitanje odgovarati. To će ravnateljica morati sada riješiti, morat će se odlučiti što će s tim, a i ima pravnika kojeg može konzultirati - pa će tako napraviti, Grad tu nema ni za ni protiv, a ni uputa.“

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović odgovara kako smatra da to nisu istinite tvrdnje, nadodaje da je gradonačelnik istaknuo na Vijeću da nemaju pravo dobiti po dvije osnove te da je spreman za sudski postupak ako do toga dođe. Vijećnik Obradović tvrdi da bi njemu djelatnice Gradskog vrtića Požega sigurno priznale da su nešto krivo napravile.

Vijećnik Miroslav Penava (DP):
Vijećnik Miroslav Penava postavlja pitanje vezano za zadovoljstvo LED rasvjetom i nadodaje da je u prigradskim naseljima i mjestima gdje su stupovi malo dalje - slabije osvijetljeno i naglašava kako je Trgu promijenjena LED rasvjeta te ga zanima me gdje su stare lampe s Trga?
ODGOVOR:
Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara „Na Trgu znači, nije promijenjena LED rasvjeta, nego su promijenjena rasvjetna tijela, koja su bila pod garancijom i kao takva su reklamirana.“

Vijećnik Miroslav Penava (DP):
Vijećnik Penava napominje „Zato pitam - prije dvije godine je išla kompletna rekonstrukcija javne rasvjete na Trgu i stavljeno je sve novo i deset godina na lampe, a sad je sve mijenjano.“

Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku - „Iz garancije je mijenjano, ovo nije LED projekt“.

Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik se nadovezuje na odgovor te ističe da oni koji su ih postavljali, kupili su lampe i imali garanciju pet godina na te lampe i naglašava da je u novom projektu garancija na lampe 10 godina. Ističe zatim, „pet godina je bila garancije na lampe i u roku pet godina su lampe otišle i promijenjene su, a gdje su ove pokvarene - ne znam. Nije LED rasvjeta ni pitanje ljepote ni zadovoljstva, nego pitanje ekologije i financija“

16. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Prema informacijama koje posjeduje, Mitar Obradović tvrdi da je trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. na odlagalištu u Alilovcima imalo štetu u vidu propale drvne mase te postavlja pitanje Gradonačelniku, zna li on više tome?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da će zatražiti pisano izvješće trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. Kada Komunalac Požega d.o.o. dostavi izvješće Gradu, odgovor će biti dostavljen vijećniku do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vijećnik Tomislav Hajpek postavlja pitanje vezano za novosagrađeni most u Dervišagi i nevrijeme koje je uzrokovalo odron pristupnog puta te se pita je li to propust izvođača radova? Također vijećnik postavlja pitanje je li pristupni put izgrađen u skladu s projektom i tko je bio izvođač radova?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako je izvođač radova sve napravio u skladu s projektom te daje riječ pročelnici Menđel.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je sve rađeno po projektu te da je projekt napravio službeni projektant Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marka Novaka. Također napominje da je oplata ostala na mostu, što je u skladu s pravilima struke te da se ista ne smije skinuti 28 dana od dana betoniranja. Ističe, kako je količina oborina bila jako velika, veća nego prosjek koji se računa te napominje i da nije bilo oplate, svejedno bi, možda ne u tolikoj količini, voda došla do pristupnog puta.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Tomislav Hajpek iskazuje nezadovoljstvo odgovorom te pita hoće li se tako projektiran most, s obzirom da se pretpostavlja da će Hrvatske vode raditi nasip uz rijeku Orljavu, uklopiti u spomenuti nasip.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku kako je to most s najvećim protokom koji je ovdje projektiran te da je projektiran veći nego što bi trebao biti, zbog obilaznice koja je tu planirana u prostornom planu.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Antonio Šarić postavlja pitanje koje se odnosi na Strategiju razvoja urbanog područja Grada Požege, iskazuje interes za napredak Strategije te ga zanima kada će dokument biti gotov, napominjući kako bi bilo dobro da to bude čim prije.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku Šariću kako je to jedan od važnijih poslova koje gradska uprava, osobito Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Lokalna razvojna agencija rade te da sve ide planiranom dinamikom. Gradonačelnik napominje kako je Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, posjetila Grad Požegu te ističe da se razgovaralo i o Strategiji razvoja urbanog područja Grada Požege. Gradonačelnik naglašava da je sve u skladu sa zadanim rokovima, kao i kod drugih županija. Napominje da su definirani projekti za sve jedinice urbanog područja koji će biti u okviru Strategije te očekuje da će dokument biti usvojen u prvoj polovici sljedeće godine. Ističe kako će se prvo krenuti s projektima za koje postoje uvjeti od projektne dokumentacije do rješenja svih drugih pitanja vezanih uz to te da se sve odvija planiranom dinamikom koju određuje Ministarstvo.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje postoji li garancija za izvedene radove na Osnovnoj školi Dobriša Cesarić te pita kako će Grad sanirati krovište, s obzirom da krovište dvorane propušta, posebno kada bude većih količina oborina.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da za navedenu dvoranu postoji garancija za izvršenje radova te da je dio iste već saniran, dok je dio oštećenja uzrokovan elementarnom nepogodom koja je bila prošle godine. Napominje kako je Grad u suradnji s bivšom ravnateljicom uredio tadašnji troškovnik, da surađuje s odgovarajućim osiguravajućim društvom te ističe da će navedeno biti sanirano.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak spominje oborine u Vidovcima, a ističe da tjedan dana nakon oborina kanali nisu još uvijek čišćeni ili očišćeni do kraja i napominje da će ponovno doći do izlijevanja te postavlja pitanje što je s retencijom i u kojoj je fazi izgradnje.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se čula s predsjednikom Mjesnog odbora u Vidovcima vezano za čišćenja kanala te ističe da je to posao u nadležnosti Hrvatskih voda i da su oni obećali da će sutra tijekom dana to biti riješeno. Što se tiče retencija, pročelnica odgovara da su napravljena idejna rješenja, a održala su se dva sastanka te da se i dalje radi na tome, jer je to vrlo kompliciran proces. Napominje da se sve usklađuje s prostornim planom i da je, nažalost, procedura dugotrajna.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima nadovezao se na prethodno pitanje ističući da bi trebalo očistiti odvodne kanale po cijeloj Požegi, jer to već godinama nije čišćeno.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara da se navedeno prima na znanje.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović napominje kako je u medijima pročitao informaciju da je netko od građana zatražio da se postavi klupa na autobusnom stajalištu ispred crkve Sv. Duha, te postavlja pitanje je li to problem ili netko prijeći da se tamo klupa postavi?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku kako klupa na toj lokaciji nije bila ni prije godinu dana te ne vidi zašto je problem to što je ni sada nema. Također, dodaje, kako je prema službenoj procjeni konzervatora utvrđeno da klupa na toj lokaciji nije dobro rješenje i napominje kako se traži bolje rješenje te ističe kako nitko nije ni podino zahtjev za postavljenje klupe.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović smatra da je stav gradonačelnika da klupa tamo nije potrebna
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da to nije njegov stav te ističe da je potrebno kvalitetnije rješenje i da ga se nastoji pronaći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić napominje kako često govori o demografiji, kako je potrebno vratiti mlade ljude u Požegu, o stipendijama i naknadama za djecu te ističe kako je Požega industrijski grad, navodeći imena požeških firmi: Spin Valis, Color, Magmu i Plamen. Zatim predlaže, s obzirom da Grad Požega sufinancira 60 studenata, da se pokrenu inicijative gdje bi Grad Požega u suradnji s Hrvatskom komorom i spomenutim firmama ostvario suradnju sa studentima, kroz studentsku praksu, te ih na taj način stimulirao na povratak u rodni grad.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da je to dobar prijedlog te da se može pokušati ako bude interesa s druge strane.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Vijećnik Šarić predlaže da Grad preuzme inicijativu.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Vijećnik dr.sc. Dinko Zima postavlja pitanje vezano za prikupljanje biootpada te ističe kako se prije godinu dana govorilo o toj temi, dijelili su se prospekti i spominjala podjela spremnika za biootpad, te napominje kako je negdje zapelo.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovora vijećniku da će se pitanje proslijedit Komunalcu Požega d.o.o. te da će pisani odgovor biti dostavljen vijećniku.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje vezano za Požeške bolte, napominje kako zna da je izvođač radova u problemima te postavlja pitanje - „radi li izvođač i što je s nastavkom projekta?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara vijećniku da je Projekt aktivan te da je svjestan da izvođač ima problema i napominje da nije jedini u Hrvatskoj. Ističe kako je problem izazvan poremećajem tržišta, poremećajem u nabavi robe, a postoje i problemi s radnom snagom u građevini. Također navodi da je puno izvođača u istom problemu i da su neki veliki projekti prekinuti te ističe da je projekt Požeške Bolte u fazi završavanja. Napominje kako su građevinski radovi pri kraju i da ih je ostalo vrlo malo te ističe da je ostalo dosta završnih - unutarnjih radova i navodi da će se nastojati dovesti projekt do kraja na što kvalitetniji način i uz što manje troškove. Gradonačelnik napominje da je dostavljen odgovor na zahtjeve vezane uz podizvoditelje koji će izvoditi završne radove te ističe da se nada da će projekt završiti 2023. godini u skladu s trajanjem projektnog razdoblja, pod uvjetom da ne bude novih nepredviđenih poremećaja. Također, naglašava da bi svaka druga opcija značila veliko povećavanje cijene robe, jer novi natječaji koji se objavljuju po novim troškovnicima imaju sasvim druge cijene te zaključuje, da se projekt Požeške Bolte izvodi po aktualnim cijenama, on bi iznosio daleko više nego što je vrijednost ugovora koji je sada aktivan. Gradonačelnik navodi da je u interesu Grada da izvođač izdrži što dulje uz sve zahtjeve, da se dogovori uspiju privesti kraju i naravno, cilj je izvesti sve do kraja 2023. godine kako bi se mogla povući sva sredstva koja su bila planirana.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Mitar Obradović postavlja pitanje „Tko je asfaltirao nogostup ispred ureda javnog bilježnika Maria Včelika, tko je to financirao Grad ili on sam“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara „Grad nije, ako nešto ne valja morat ćete se njemu obratiti.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Vijećnik Obradović nadalje pita „Da li to znači da ja mogu ispred svoje kuće asfaltirati nogostup.“
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara vijećniku „Ako želite, možete tražiti suglasnost, a na tu suglasnost vam mi izdajemo uvjete kako to treba izvesti.“

Vijećnik ANTE KOLIĆ (HDZ):
Vijećnik Ante Kolić ističe kako je nužno tražiti nove izvore energije i koristiti obnovljive izvore energije, zatim ističe kako u Požegi i u Grabriku te ističe kako zna da i u Tekiji razvijaju solarne elektrane te ga zanima kakvo je mišljenje politike i na koji način se pristupa tom problemu.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik ističe kako je svjestan toga te navodi da je to od prvih mjesta u prioritetima.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Pročelnica Menđel odgovara kako se kod svakog gradskog projekta pri izradi projektne dokumentacije nastoji uključiti što više energenata koji koriste sunce kao izvor energije, pa čak i iznad zakonskog standarda koji se mora zadovoljiti jer u konačnici to doprinosi sustavu prilikom održavanja te još jednom napominje kako u svim gradskim projektima nastoje maksimalno koristiti obnovljive izvore energije.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava nadovezao se na pitanje vijećnika Kolića vezano za obnovljive izvore energije te pita „ je li istina da ste dobili nekoliko puta dopis od Spin Valisa i da su bili predstavnici te da traže da se upravo ta energija od drvne mase i otpada iskoristi?“ te ističe kako su predstavnici Spin Valisa nekoliko puta dolazili te da nisu dobili nikakvu povratnu informaciju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara da su predstavnici Spin Valisa bili na sastanku u Gradu te navodi kako je Lokalna razvojna agencija u razgovoru s njima dostavila i dopis kao pismo potpore da se taj projekt nastavi. Također napominje kako je za daljnja rješenja potrebno pričekati novog vlasnika jer se ne može unaprijed znati što će novi vlasnik željeti, te nadodaje, ako bude zainteresiran, razgovori će se nastaviti. Također ističe kako na sastancima, koji su se održali, nisu bili svi predstavnici firme, već samo dvojica, te pretpostavlja, da ostali predstavnici nisu bili upućeni te ističe kako je moguće da su krivo informirani. Gradonačelnik je još jedom naglasio da se sastanak održao i da su dobili pismo potpore.

Vijećnik MIROSLAV PENAVA (DP):
Vijećnik Miroslav Penava postavio je pitanje vezano za promjene koje se odnose na izmjene statuta Gradskog muzeja Požega, zanima ga zašto se statut mijenjao nekoliko puta te se pita „prebacuje li se tu nekakva odgovornost, smjenjuje se ravnatelj?“ te ističe kako ne želi da se problemi „trpaju pod tepih“ te smatra da je potrebno suočiti se s problemima, ako ih ima.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovara kako nitko nije smijenjen te napominje da je ravnateljici istekao četverogodišnji mandat te da nije smijenjena i nije dobila otkaz. Gradonačelnik dalje pojašnjava „Znači, u svakom trenutku taj mandat može biti prekinut, ako postoje objektivni razlozi, a u svakom slučaju kada istekne mandatno razdoblje, osoba više nije ravnatelj i raspisan je novi natječaj. Uprava muzeja ni na koji način u projektu ne sudjeluje u financijskom dijelu te ne odlučuje o postupcima rekonstrukcije Muzeja, njihovo vrijeme dolazi kad ovo bude gotovo, tada oni nastupaju sa svojim stručnim znanjima te s useljenjem u muzej, a oni i sada rade svoj posao kao što su radili svih ovih godina“. Također, nadodaje kako je Statut mijenjan isključivo i jedino radi usklađenja sa zakonom te ističe kako se zbog nedoumica određenog dijela zaposlenika tražilo mišljenje Ministarstva kulture te se iz tog razloga Statut dva puta našao na rasporedu Gradskog vijeća. Gradonačelnik ističe da je sada Statut gotov i da je na dnevnom redu te nadodaje da su Gradska knjižnica i Gradsko kazalište imali svoje Statute na prošloj sjednici. Također napominje kako je sve u skladu sa zakonom i da se ne mogu tražiti izuzeća te dodaje da sve što vrijedi za Požegu, vrijedi i za druge gradove. Zaključio je s riječima kako je „djelatnica našeg muzeja izabrana u Hrvatsko muzejsko vijeće kao predstavnica muzeja cijele istočne Hrvatske“.

10. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
U ponedjeljak dopodne gradski trg je bio zatvoren, odnosno nije bio zatvoren trg, parking je bio zatvoren. Crkva je imala nekakvo zbivanje i mene zanima na koji način se regulira najam gradskog prostora - konkretno parkinga. Građani su došli ujutro na posao, a nisu imali gdje parkirati jer je Trg bio okružen radnicima Komunalca koji su tamo uredovali. Bilo je neko zbivanje koje ja uvažavam i poštivam, ali me zanima kakva je to procedura? Da li se pisanim putem traži suglasnost? Na koji se način takvo što ureduje i naplaćuje li se to? Tko donosi odluku? Da znamo za ubuduće.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
- Sukladno Odluci o komunalnom redu, na osnovu zahtjeva koji dobijemo mi reagiramo - dajemo ili ne dajemo. Ovisi o tome koja je vrsta zbivanja, u većini slučaja kada je opravdano dajemo i ne naplaćujemo korištenje budući da je za sve što damo odobrenje nekakvo društveno događanje koje je od veće vrijednost za sam grad. Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, donosi odluku, a pročelnik odlučuje o regulaciji prometa. Djelatnici Komunalca postupaju po toj istoj Odluci koju im dostavimo.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- S obzirom na ratno stanje u Ukrajini, potencijalno je i naša zemlja u ugrozi. Građani su u strahu jer nisu dovoljno informirani. U slučaju da zasvira znak za uzbunu, koliko je gradskih skloništa potpuno spremno za prijem naših građana? Jesu li provjereni ventilacijski otvori, zalihe pitke vode, hrane, alata, lijekova ili se do dan danas ondje nalaze skladišta? Koliko sam shvatila, u dva skloništa su udruge. Kako je s njima regulirano u slučaju da dođe to uzbune, posebno jer je sada riječ o rizičnoj situaciji? Kakvo je postupanje s udrugama, s obzirom na to da se ljudi mogu zateći blizu tih skladišta u tome trenutku?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Atomska skloništa koja imamo su neodržavana, odnosno, nisu u funkciji. Sva skloništa koriste se za druge namjene dok neka od njih ne služe ničemu. Vjerojatno se mislilo da skloništa više nikad neće biti potrebna. Svjesni smo da je postojala te da još uvijek postoji mogućnost da zasvira uzbuna i da se ljudi tada moraju negdje skloniti. Zatekli smo skloništa u takvom stanju kakvom jesu, no morat ćemo uložiti maksimalan napor da ono malo skloništa što nam stoji na raspolaganju privedemo njihovoj svrsi. Ima problema jer nešto su skladišta, nešto koriste udruge, bilo je svakakvih situacija, vjerojatno se mislilo da ta skloništa neće više nikada trebati.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Ja imam direktno pitanje, aktualno. Svi znamo da je bio raspisan natječaj po kojem su se dodjeljivale financijske potpore medijima koji je na kraju bio poništen. Zanima nas jeste li znali da je pročelnica u rodbinskim vezama s glavnim urednikom jednog od portala i jeste li znali da niti jedan član povjerenstva ne smije biti u rodbinskim ili bilo kakvim drugim vezama s nekim od medija?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Toliko jesam informiran da znam da ne smije biti u bliskim rodbinskim vezama, a informaciju da su pročelnica i novinar u bliskim rodbinskim vezama kako je on napisao, to naravno da nisam znao. Dakle, niti sam znao niti vodim o tome brigu, a taj koji je na kraju rekao da su u bliskim rodbinskim vezama, on je znao. Nadam se barem da je znao prije, da nije saznao taj čas kada je poziv završen. Da je upozorio, mi bismo promijenili povjerenstvo, a ovako je ostalo jedino rješenje poništiti javni poziv jer ako u bliske rodbinske veze, to sigurno ne može proći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Rekli ste da je gospodin novinar koji se prijavio na natječaj trebao znati da su u rodbinskim vezama on i članica povjerenstva gđa Petrović, međutim to isto je znala i gđa Petrović koja sjedi u povjerenstvu pa se nameće pitanje zašto se ona sama nije izuzela iz odlučivanja u tom predmetu i koji su vaši potezi, osim poništavanja natječaja, jer se tu dogodila etička povreda službeničke dužnosti?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Prvo, što se tiče tog javnog poziva općenito, oko toga su napravljene tenzije iz meni nepoznatih razloga, a obzirom da svi skupa vjerojatno pratite situaciju i u medijima, možde se to sve skupa može i racionalno objasniti. Kažnjavati zbog takvih propusta neću, čak i da se pročelnica nije izuzela, jer ako tako krenemo, tko će onda ovdje ostati raditi? A što se tiče samog događaja na povjerenstvu, ne znam što je bilo, pročelnica je tu pa neka odgovori sama. Nitko nije pitao je li se ona izuzela, svi su najprije osudili.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Maja Petrović:
U trenutku glasovanja za taj određeni medij, ja sam napustila prostoriju i nisam uopće sudjelovala u glasovanju.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li istina što su pisali pojedini mediji da je u gradskoj kući u izvidnim radnjama bila policija? Nakon odlaska vašeg prethodnika, nadao sam se da takvih stvari više neće biti.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Je li netko bio ili nije, dobro znate da o tome, kada bih znao ili znam, ne smijem govoriti. Takav je zakon. Ono što vam mogu reći vezano za to je da ne znam zašto ste se tako nadali jer sigurno je ako dolaze, možda dolaze zbog nečega što je bilo u proteklih 20 godina, a ne sada. Ispada da je sve bilo u ovih šest mjeseci.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Pitanje vezano za financijske potpore koje dodjeljujete vi kao gradonačelnik svojim odlukama. Postoji li kriterij ili je to jednostavno princip 'tko zatraži pa vi procijenite'. Vidljivo je prema odlukama koje su objavljene, da ima doista velikih razlika u iznosima. Postoji li kriterij i mogu li svi koji se prijave dobiti takvu potporu? Riječ je o financijskim potporama za turizam, vinotočje, postavljanje reklamnih panoa itd. Znači ako netko želi otvoriti apartmane u Požegi, može se javiti Povjerenstvu i zatražiti financijsku potporu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ni pogledao nisam tu odluku. Postoji Povjerenstvo koje se imenuje upravo zato da procijeni kome treba i koliko dati, na temelju zahtjeva koji su podneseni. Jasno da postoji kriterij i Povjerenstvo se njima vodi. Ja ne revidiram njihovu odluku, nego je samo proslijedim na realizaciju.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Što se tiče javnih potpora u turizmu, kada otvorimo javni poziv prvo se dolazi s odlukom koja dolazi iz Županije. Na osnovu te odluke, zahtjev koji popuni svaka zainteresirana strana, povjerenstvo odlučuje kome će sredstva biti dodijeljena i u kojem iznosu. Isto to važi i za ostale pozive. Praksa kakva je bila ranije više nije, mi za sve što idemo raspisujemo natječaj i svima dajemo iste uvjete.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vrlo jednostavno pitanje, hoće li parking kod bolnice ostati besplatan?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Grad nije vlasnik parcele na kojoj je parking već je to Opća županijska bolnica. Županija je njezin osnivač, a ne Grad. Zbog toga ni Grad niti gradonačelnik nemaju nikakve ingerencije niti sudjeluju u upravljanju bolnicom. Čak nitko ni nema teoretske mogućnosti donositi bilo kakve odluke vezane uz bolničko parkiralište, osim same bolnice i Županije.

9. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavio bih pitanje vezano za grijanje u Naselju Babin vir. Na 7. sjednici Gradskog vijeća vijećnica Dijana Krpan postavila je pitanje vezano za problematiku grijanja u Babinom viru. Problematika je vezana za visoke troškove grijanja koji su ostali isti za 410 korisnika kao kada je stanara bilo puno više. S vremenom se smanjivao broj korisnika tog zajedničkog grijanja, a fiksni troškovi su ostali su na postojećim korisnicima. Tome je dobrim djelom ‘kumovao’ i Grad, odnosno vlasti koje su bile prije. Sada su cijene grijanja prevelike. Ljudi dobivaju po 1.500 ili 2.000 tisuće kuna za dvosobne stanove. Što će biti nagodinu ako se nastavi ovim tempom jer bit će još i gore. Na sedmoj sjednici odgovorili ste kako se ove zime po tome pitanju ne može ništa učiniti jer je riječ o kratkom roku te da smatrate da iduće sezone grijanja neće biti potrebe za takvim pitanjima. Jeste li nešto poduzeli po tome pitanju budući da nova sezona grijanja u Babinom viru počinje za sedam mjeseci? Razgovara li se s tim ljudima? Postoje li ikakvi modaliteti koji su ponuđeni ljudima putem kojih bi imali jeftinije grijanje? Četiri puta je veća cijena onima koji imaju zajedničko grijanje.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Poduzeo sam jedino ono što se u trenutku početka sezone grijanja može učiniti. Na taj problem je upozoren Komunalac Požega d.o.o. i zatražili smo da se tijekom zimskih mjeseci u kojima grijanje radi napravi točna evaluacija stanja kotlovnica, troškova i prijedlozi rješenja. Trenutno smo u pola zime i ne mogu vam odgovoriti da sam do sada nešto dobio, a mislim da nije niti Nadzorni odbor Komunalca o tome dobio još nikakvo izvješće, no to se svakako mora napraviti. Pogotovo sada s obzirom na predstojeće promjene cijena energenata. To je pitanje koje se ne može zaobići, no ne može se sve ni tako brzo riješiti. Mi smo u 6 mjeseci otvorili pitanja koja su vrlo skupa, mislim da je svima jasno da u jednoj godini riješiti sve to nije realno. Ovo smatram kao podsjetnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Po meni ste napravili odličan potez što ste stavili gospodina Lovrića za direktora tvrtke Komunalac, međutim povukla su se nekakva pitanja vezana za uvjete koje on zadovoljava ili ne, ali to tome će se kasnije raspravljati. Moje pitanje je vezano uz ostale rukovodeće pozicije. Na 7. sjednici ste izjavili da niste zadovoljni radom Komunalca, na prošloj sjednici ste rekli da direktor više neće imati vašu ruku, da je prošao probni period i da se tamo treba srediti stanje. Što se radi s tim smjenama rukovodećih pozicija? U Komunalcu se moraju napraviti strukturne promjene i zanima me što se radi po tom pitanju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pitanje uvjeta gospodina Lovrića i napisima u medijima isto se može raspravljati jer po njim sam ja smetlar, grobar, kako koji dan i kako na kojem portalu. Ako gledamo realno i činjenice, uvjet za direktor Komunalca je visoka stručna sprema, pet godina radnog iskustva u struci, dakle na poslovima visoke stručne spreme. On ima sedam godina na tim poslovima, od kojih je većina Color emajl. Dakle, on ispunjava uvjete. Ono što se dovodi u pitanje je rad na rukovodećim radnim mjestima koji nije bio uvjet za direktora Komunalca. Drugo, nije točno da sam rekao da nema moju ruku nego da neću dizati ruku dok se ne napravi upravo ovo o čemu ste govorili, odnosno dok se ne napravi sistematizacija da se srede koeficijenti, odnosno restrukturiranje da se firma postavi onako kako je to u interesu posla koji obavljaju. Imam pravo inzistirati na takvim stvarima, predsjednik sam Skupštine i Grad Požega je većinski osnivač Komunalca. Po meni se to moglo napraviti brže, ali s druge strane razumijem i da nije jednostavno i nije to mala firma pa razumijem da je trebalo vremena. Dobio sam prošli tjedan prijedlog nove sistematizacije i koeficijenata na uvid i eventualne komentare što znači da je taj administrativni dio pri kraju. Sve ovo dalje proizlazit će iz toga.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Što je s odmaralištem u Baškoj? Bila je anketa na stranicama Grada koja je trajala do 14.1. Što je sa samim odmaralištem, odnosno u kojoj je fazi? Kada će biti spremno za korištenje? Uskoro se bliži sezona, nekim građanima bi bilo dobro da imaju gdje otići.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Oni koji su bili za to da se pita građane ovdje na vijeću kasnije su se izrugivali pitanjima. Mi smo proveli anketu, upravo onako kako smo na Gradskom vijeću razgovarali, da čujemo što bi građani željeli s odmaralištem u Baškoj? U provedenoj anketi najmanje je bio onih koji su za to da se proda što nam ni u početku nije bila opcija. Ove druge dvije opcije su više bile pitanje rezultata ankete. Druga je bila da se to da u najam na određeni broj godina i da se od te najamnine možda financira odmor određenih skupina društva, a treća je bila da se objavi javni poziv i ponudi nekoj od udruga koja bi se prihvatila toga, ali ne po modelu da damo udruzi pa oni iznajme opet nekom privatniku kao što je to bilo, nego po modelu da udruga to preuzme i organizira ljetovanje kao što je jedno vrijeme bilo. Gledamo na koji način formulirati javni poziv. Mi ne možemo Grad financijski stavljati u neka veća opterećenja. Nadam se da će netko imati interesa uključit se u to. Ako ne, onda ostaje ovaj drugi model koji su građani isto podržali

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Zašto se Grad ne pridržava Odluke o komunalnom redu i kada se planira početi pridržavati? Riječ je o Pješačkoj zoni u kojoj se konstantno prometuje tijekom cijeloga dana, a u Odluci točno piše kada je prometovanje dozvoljeno. Drugim riječima, meni djeluje da o tome apsolutno nitko ne brine. Ulaz od Ivančice je omogućen jer nema stupova koji su davnih dana ‘porezani’. Kada je riječ o drugoj strani, kod Katoličke škole, stupić koji je na spuštanje konstantno je spušten.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pročelnica mi je s tom temom do sada došla pet puta. To je nešto što je napravljeno, ne prije šest mjeseci, već neko duže vrijeme. Pustilo se u nekom trenutku da krene to čupanje stupova, kao i parkiranje u pješačkoj zoni. Mi tamo, a takav je i dogovor, moramo ići s radikalnim rješenjem. Međutim, to zahtjeva da s jedne strane omogućimo stanarima i onima koji imaju poslovne prostore da, ono što trebaju obaviti automobilom, obave u vrijeme i na način kako je to propisano. Tu je problem, rekao bih i naših redara, ali i policije. Kada netko stup iščupa pred policijom to je kazneno djelo, a ako ga iščupa u pješačkoj zoni, onda je to stvar Grada. Postoji tu puno toga što će se morati regulirati kako bi to funkcioniralo normalno. Problem je to koji je nastao prije i samo je rastao, a sada je kulminirao do te mjere da svatko vozi kud hoće.
Pročelnica Andreja Menđel:
Problem je i kad se stupići poprave, nakon dva dana oni ponovno ne rade. Uz to i preveliki broj ljudi ima pristup šifri za spuštanje tog stupića. Trenutno prikupljamo ponude s lokalnog tržišta za servisiranje stupića, jer trenutno o tome računa vodi firma iz Rijeke. Općenito, planiramo staviti stupiće sa svih strana, na način da omogućimo prolaz u dovoljnoj širini za majke s kolicima i osobe s invaliditetom, ali da onemogućimo svako drugo prometovanje, jer u konačnici ni mi to ne želimo. Nadam se da ćemo u što kraćemu roku krenuti s realizacijom rješavanja i ovog problema. Kao što je gradonačelnik rekao, pristup će imati samo osobe koje imaju osigurano parkirno mjesto unutar svojih objekata koji se nalaze u pješačkoj zoni.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li Grad pokrenuo realizaciju Programa zaštite od divljači? Radi se o tome da se zaštiti divljač koja je teritorijalno na području grada Požege gdje ne može biti uspostavljeno lovište. Prije dvije godine, odnosno u prosincu 2020. godine, bio je zakonski rok da svi gradovi i općine na teritoriju Republike Hrvatske donosu taj program. Riječ o Zakonu o lovstvu, neki naši susjedni i gradovi i općine su to već napravili.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Provjeriti ćemo i reći na sljedećoj sjednici. kazao je gradonačelnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
U zadnjih nekoliko tjedana ili mjeseci sam od građana čuo priču da će gradonačelnik dočekati 2 godine i 1 dan mandata i da će nakon toga pustiti to u ruke svojem zamjeniku. Možete li o tome nešto reći, je li to utemeljeno?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Svašta i ja čujem što se odnosi na mene, a da ni ja to ne znam. Imam apsolutno odgovornost, tako to i shvaćam, unatoč tome što mi, tko treba i ne treba, to sve otežava. Bez obzira na klimu, funkciju gradonačelnika obavljam jer su me građani izabrali i prema ovom gradu i njegovim stanovnicama imam i dogovornost da ako su me izabrali, da onda to odradim onako kako oni to očekuju od mene. Kada bi očekivali da odradimo 2 godine i 1 dan, ja bih se maknuo, ali ne govorim o pojedincima, već o građanima.