Alati za pristupačnost

Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

Prodaja zemljišta u vlasništu Grada Požege u Industrijskoj ulici:

R.b.  Lokacija K.O. k.č.br. Opis Površina PDV Početna cijena (kn)
 1. Industrijska ulica, Požega  Požega 4482/3 Oranica 1.680 3,75 421.680,00
 2. Industrijska ulica, Požega  Požega 4482/4 Oranica 1.590 3,75 399.090,00

 

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici od 03. travnja 2015. god.

Podatke o nekretnini koja je predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 10 ili na telefon broj: 034/311-310, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Licitacija za će se održati 20. travnja 2015. god. u 10:00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.