Alati za pristupačnost

Izvodi iz zapisnika sjednica Gradskog vijeća od 2013. do 2017. godine

Program rada grada Požege.

Program rada za 2016. god.

I. izmjene i dopune Programa rada za 2016. god.
II. izmjene i dopune Programa rada za 2016. god.
III. izmjene i dopune Programa rada za 2016. god.

Program rada za 2018. god.

Grad Požega prodaje zemljište u svome vlasništvu u k.o. Požega, k.č.br. 467/1 površine 898 m²  I. zoni (M-mješovita namjena) u Osječkoj bb. Početna cijena je 37,46 kn/m² (ukupno: 33.639,08 kn).

Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, a pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.

Rok za dostavu ponuda je do 27. travnja 2018. godne u 15:00 sati.

 

Program rada za 2017. god.

I. izmjene i dopune Programa rada za 2017. god.
II. izmjene i dopune Programa rada za 2017. god.
III. izmjene i dopune Programa rada za 2017. god.