Najave sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća 2018.

9. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 7. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D

- Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. godine

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu

3. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake (k.č.br. )1471, u k.o. Požega

4.  a) Prijedlog Odluke o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege
     b) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege

         Dokumentacija potrebna za donošenje Programa...
         Prilog 1 - popis katastarskih čestica po obliku raspolaganja...
         Prilog 2 - prikaz katastarskih čestica po obliku raspolaganja...

8. sjednica Gradskog vijeća 2018.

8. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 23. travnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec:
          a) siječanj
          b) veljaču
          c) ožujak
2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
          Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine - ISPRAVAK

3. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu
8. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

Stranica 8 od 20