Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

10. sjednica Gradskog vijeća 2018.

10. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 28. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2017. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2018. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2018. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2018. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2018. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društva građana Grada Požege za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2018./2019.
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega, oznake k.č.br. 1394/1
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi i ostalim naseljima
12. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Uzhhoroda i Grada Požege
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju makadamskih kolnika u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na odražavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
     c) Prijedlog Odluke o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini.
14. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
15. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008