Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

22. sjednica Gradskog vijeća 2020.

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Požege koja će se održati u četvrtak, 23. travnja 2020. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Požega

    - prilog
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim vrtićima na području Grada Požege za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
4. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
11. Prijedlog Odluke o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu

13. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članovima Gradskog vijeća Grada Požege
     a) Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
     b) Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o isplati umanjenog iznosa naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Požege
15. Prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
16. Prijedlog Odluke oslobađanju roditelja od plaćanja troškova produženog boravka u gradskim osnovnim školama
17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008