Vijećnici Gradskog vijeća Požege 7. mandat od 2017. godine

Vijećnici Gradskog vijeća Požege 7. mandat od 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća| Predsjednik Gradskog vijeća|
Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća| Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća|
Zamjenica predsjednika Gradskog vijeća| Zamjenica predsjednika Gradskog vijeća|