Up

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)

    Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Šeovci i Toranj koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup (u nastavku teksta: javni natječaj).
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

     Sudionici ovog javnog natječaja mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na javnom natječaju smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Rok za prijave je do: 10. travnja 2020. godine