Srijeda, 25 Travanj 2018 13:34

Održana početna konferencija projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta u Požegi

|||||||| ||||||||

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

rec1

U prostoru Hrvatske gospodarske komore danas je održana početna konferencija projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Požege, na lokaciji Industrijska ulica” kojega je u srpnju prošle godine prijavio Grad Požega, u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Građenje reciklažnih dvorišta” objavljenog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ukupna vrijednost projekta je 5.003.569,54 kune, a iz Kohezijskog fonda su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.172.815,36 kn. Projekt se provodi od 12. rujna 2017. do 25. listopada 2018. godine.

- Bez zdravog okoliša ne možemo graditi budućnost. Kako bi naši sugrađani bili što savjesniji i odvajali otpad mi im to moramo omogućiti, a ovo je jedan od prvih koraka. Otpad ne mora biti otpad, on može biti sirovina i način na koji ćemo sačuvati i pojeftiniti život. Pozivam vas da prijavite one koji se ovoga ne pridržavaju, prijavite one koji nas ne poštuju jer mi svi zajedno moramo djelovati na očuvanju prirode i svog bogatstva oko sebe – poručio je gradonačelnik Požege Darko Puljašić.

Grad Požega Planom gospodarenja otpadom 2017.-2020. godine predvidio je izgradnju reciklažnog dvorišta sa svrhom poboljšanja i unapređenja sustava gospodarenja otpadom na svom području. Njegovom izgradnjom ispunjava se obveza definirana Ugovorom o pristupanju RH da se u prijelaznom razdoblju do 2020. godine uskladi s Europskim direktivama o otpadu u smislu postupnog smanjenja biorazgradivog otpada na odlagalištima otpada te 50% odvojeno skupljenog papira, stakla, metala i plastike i 70% građevinskog otpada.

Izgradnja reciklažnog dvorišta uskoro će započeti, a tijek njegove izgradnje i opremanja pratit će promotivna kampanja s ciljem podizanja svijesti stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, njegovom pravilnom odvajanju i ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Prema planu izgradnje i opremanja reciklažno dvorište s radom bi počelo u prosincu 2018. godine, a dodatnom edukacijom stanovništva plan je povećati količinu prikupljenog odvojenog otpada za 780 tona.

- Sam početak projekta seže još od 2014. godine kada je prvi puta objavljen javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta. Grad Požega je taj projekt povjerio tvrtki Komunalac Požega d.o.o., a sama priprema projekta u tom je periodu doživjela nekoliko značajnih promjena. – pojasnio je direktor Komunalca d.o.o. Anto Bekić.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Požege doprinosi povećanju stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju količine CO2 i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju stanovništva osigurat će se prevencija nastanka otpada koji se može reciklirati, ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada, a sve s ciljem smanjenja cijene odvoza otpada za kućanstva i sprečavanja odlaganja problematičnog otpada u prirodu.

rec5               rec2                             rec6                     rec7

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Požege.