Utorak, 18 Rujan 2018 11:57

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

| |

Prema planu odvoza glomaznog otpada za 2018. godinu komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti odvozit će glomazni otpad u subotu, 22.9.2018.

U ulicama: Andrije Hebranga, Hrvatskih branitelja, Iločka, Mlinska, Osječka, Ratarnička.
- Antuna Gustava Matoša, Ivana Mažuranića, Miroslava Krleže, Otona Kučere, Ruđera Boškovića, Slavka Kolara, Tina Ujevića, Vanje Radauša, Vladimira Nazora, Vodovodna.
- Antuna Mihanovića, Cvjetna, Dalmatinska, Dobriše Cesarića, Domobranska, Dr. Filipa Potrebice, Ivana Gorana Kovačića, Josipa Eugena Tomića, Josipa Pavičića, Josipa Runjanina, Julija Kempfa, Matije Gupca, Orljavska, Primorska, Slavonska, Vjekoslava Babukića, Županijska.

Mole se korisnici komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 21.9.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Plan odvoza glomaznog otpada i popis vrsta glomaznog otpada pogledajte na www.komunalac-pozega.hr