Ponedjeljak, 27 Svi 2019 09:15

EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ – Javna tribina za građane Požege 28. svibnja

| |

U sklopu projekta "EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ" održat će se tribina za građane grada Požege dana 28. svibnja s početkom u 16,30 sati u prostoru HGK Požega, Vukovarska 8. Tribina ima za cilj:

♻️ informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne uporabe predmeta,
♻️ kućnog kompostiranja,

♻️ odvojenog prikupljanja otpada,

♻️ sprječavanja nastanka otpada,

♻️ štetnosti divljih odlagališta što će rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta,

♻️ promocije obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih resursa

Gost će biti stručnjak s područja održivog gospodarenja otpadom gospodin Danko Fundurulja. Tribina je otvorena za javnost i besplatna je za sudjelovanje.

Projektom „EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ“ provesti će se izobrazno-informativne aktivnosti koje će imati za cilj izgradnju svijesti građana grada Požege i prigradskih naselja o odgovornom postupanju otpadom kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta, povećalo odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Projekt „EDUCIRAJ=RECIKLIRAJ“, KK.06.3.1.07.0042 sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Aktivnosti projekta su usmjerene na sve građane na području grada Požege i prigradskih naselja s naglaskom na umirovljenike, žene, turiste, mlade, milenijsku generaciju, odgojno- obrazovne institucije, poslovnu javnost i osobe s invaliditetom, a posebno na djecu u osnovnim školama i vrtićima kako bi usvojili navike pravilnog postupanja otpadom.

         educiraj