Srijeda, 29 Svi 2019 09:21

Održana javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

|||||| ||||||

U sklopu projekta "Educiraj = Recikliraj" jučer je u prostoru HGK Županijske komore Požega održana tribina za građane na temu gospodarenja otpadom. Gost je bio stručnjak s područja održivog gospodarenja otpadom gospodin Danko Fundurulja.

Tribina je imala za cilj informirati i senzibilizirati građane o koristima ponovne uporabe predmeta, kućnog kompostiranja, odvojenog prikupljanja otpada, sprječavanja nastanka otpada, štetnosti divljih odlagališta što će rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta, te promociju obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih resursa.

Projektom "Educiraj = Recikliraj" provode se izobrazno-informativne aktivnosti koje imaju za cilj izgradnju svijesti građana grada Požege i prigradskih naselja o odgovornom postupanju otpadom kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta, povećalo odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020, a njegove aktivnosti su usmjerene na sve građane na području grada Požege i prigradskih naselja s naglaskom na umirovljenike, žene, turiste, mlade, milenijsku generaciju, odgojno- obrazovne institucije, poslovnu javnost i osobe s invaliditetom, a posebno na djecu u osnovnim školama i vrtićima kako bi usvojili navike pravilnog postupanja otpadom.

         educiraj