Četvrtak, 19 Rujan 2019 09:51

U srijedu, 25. rujna u 16 sati održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

| |

Na idućoj, 19. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, naći će se 11 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u srijedu 25. rujna raspravljati o izvješću o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, izvješću o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz, kao i o polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Požege 2019. godine

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini, izvješću o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine, izvješću o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2019. godine.

U srijedu će se raspravljati i o prijedlogu Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, prijedlogu Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Požege, o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvoja agencija Požega, o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega, prijedlogu Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega

Dnevni red ...