Petak, 17 Siječanj 2020 13:56

Grad Požega je u 2019. godini isplatio više od 800 tisuća kuna subvencija

| |

Grad Požega je u 2019. godini pokrenuo program Poticanje malog gospodarstva te u sklopu programa subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području grada Požege, zatim program Poticaji u poljoprivredi, program Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva i projekt Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila.

Grad Požega je subvencionirao otvaranje smještajnih kapaciteta prema kategorizaciji samih smještajnih kapaciteta i to: 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja s dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja s tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja s četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja s pet zvjezdica.

U sklopu programa Poticaji u poljoprivredi subvencije su iznosile 160,00 kn po plotkinji za umjetno osjeminjavanje krmača i nazimica, 200,00 kn po plotkinji za umjetno osjeminjavanje goveda, 300,00 kn po kravi za poticanje uzgoja i držanja krava, 10,00 kuna po sadnici novozasađenog voćnjaka, odnosno 3,00 kn po loznom cijepu za novozasađene vinograde.

Razvoj poduzetništva se sufinancirao na način da su se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn isplaćivala za otvaranje obrta, te iznos od 5.000,00 kn jednokratno za svaku novozaposlenu osobu i 20% bruto plaće prema ugovoru o radu novozaposlene osobe slijedećih 12 mjeseci.

Za Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila isplaćivao se iznos od 30.000,00 kn po jednoj punionici.

Ukupan iznos isplaćenih poticaja prikazan je u slijedećoj tablici:

 

Naziv programa GODINA 2019. BROJ KORISNIKA  IZNOS DODIJELJENIH SUBVENCIJA 
Poticanje malog gospodarstva Subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području Grada Požege, ukupno 42 kreveta 6 117.000,00 kn
Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva Dodijeljene subvencije za otvaranje obrta i zapošljavanje u sklopu obrta – 40 novootvorenih obrta i 3 zaposlene osobe kod obrtnika

43

228.902,18 kn 
Dodijeljene subvencije trgovačkim društvima za novozaposlene osobe – 22 novozaposlene osobe 22 264.740,33 kn
Poticaji u poljoprivredi Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava – 290 krava 14 87.000,00 kn
Subvencije za voćnjake 1 18.000,00 kn
Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava – 290 krava   63.313,00 kn
Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila 1 30.000,00 kn
UKUPNO: 87 808.955,51 kn