Utorak, 25 Veljača 2020 11:02

Koronavirus - savjeti vezani uz sigurnost i zaštitu stanovništva

| |

Zavod za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije, Služba za epidemiologiju, dostavila je obavijest u svezi s aktualnom situacijom s koronavirusom, a vezano za povratak određenog broja sugrađana koji su boravili na području Italije.

- Izvještavamo Vas, a sukladno preporukama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i HZJZ-a slijedeće:
- Osobe koje su boravile na tom području, a vratile su se prije jučerašnjeg dana ne moraju biti u „samoizolaciji“
- Osobe koje su se eventualno vratile jučer (24.02.2020.) trebaju se staviti u „samoizolaciju“ u vremenu od 14 dana od povratka u RH, a trebale bi o tome imati rješenje graničnog sanitarnog inspektora
- „samoizolacija“ bi značila da zdrava osoba boravi kod svoje kuće i telefonski se javlja svakodnevno epidemiologu o svom zdravstvenom stanju kroz 14 dana
- kod osoba koje su bile u rizičnim područjima u slučaju pojave simptoma od strane respiratornog trakta, visoke temperature, kašlja, drhtavice i sl. prvo neka se telefonski jave svom liječniku, epidemiologu ili infektologu;

Nema potrebe da idu na bilo koji hitni prijem; u telefonskom kontaktu će im se objasniti o eventualnim potrebitim mjerama. – stoji u dopisu Službe za epidemiologiju.

Na stranicama Zavoda www.zjz-pozega.hr kao i na stranicama www.hzjz.hr mogu se naći upute o ponašanju i preveniranju u svezi sa širenjem bolesti, te na broju mob. 098/9829-204. O svim novim i aktualnim smjernicama i preporukama Kriznog stožera ćemo Vas blagovremeno obavjestiti.